SONDA NEAR POSLALA PRVNÍ SNÍMKY ASTEROIDU EROS

Helen Worth, The Johns Hopkins University,
Applied Physics Laboratory, Laurel, Md. 20723  Doug Isbell, NASA Headquarters, Washington, D.C.
V úterý se vědci pokoušeli určit proč došlo ke ztrátě kontaktu se sondou Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR), proč se následně vypnula a v neděli večer přešla do tzv. "safe módu". Řídícímu středisku se podařilo komunikaci obnovit až po více než jednom dni.

Vypnutí NEARu nastalo po sérii povelů, které byly poslány k sondě k tomu, aby v lednu dosáhla orbity kolem planetky Eros. Šlo o první pokus v historii umístit kosmickou sondu na oběžnou dráhu kolem asteroidu.

"I když zapálení motorů bylo neúspěšné, stále doufáme, že setkání s planetkou se nakonec uskuteční," prohlásil Mission Manager R. W. Farquhar z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. "Doufáme, že i když setkání s asteroidem proběhne později, nebude o nic snížena celková vědecká návratnost mise." Projektanti mise nyní předpokládají, že setkání s Erosem se uskuteční někdy mezi srpnem 1999 a dubnem roku 2000.

Tato změna plánu mise NEAR byla vynucena po selhání plánovaného 20 minutového manévru 20. prosince 1998. Sonda se po jedné sekundě hoření motorů odmlčela a spojení s ní bylo navázáno až po 27 hodinách. Spojení bylo uskutečněno časně 22. prosince a NASA Deep Space Network se uzamknula do rádiového signálu sondy NEAR v 20h EST 21. 12. 1998.
Na povely ze Země začalo řídící středisko ihned nahrávat uložená data, které letový tým analyzuje a snaží se určit příčinu selhání sondy a letové stability.

"Jak jsme prohlíželi data, usuzujeme že nedošlo k žádnému poškození sondy ani tryskového pohonu", prohlásil systémový inženýr A. G. Santo. "Náš softwarový systém ochrany před chybou problém hned identifikoval a sondu přepnul do bezpečnostního módu. Sonda se chovala tak, jak byla navržena."
Helena Worthová, další mluvčí JPL, prohlásila, že vědci, kteří pracovali ve dne v noci byly nalezením sondy NEAR nacházející se 320 milionů km od Země vyčerpáni, ale šťastni. "Viděla jsem úsměv na tvářích lidí, kteří se po předcházejících 24 hodin ani neusmáli", dodala.

Asi hodinu po znovu navázání kontaktu se sondou měli pracovníci v řídícím středisku připraven program obsahující alternativní sekvenci, které navedly kosmickou sondu na trajektorii vzdálenou 4100 km od povrchu Erosu.
Vlivem přerušení komunikace se sondou se v lednu příštího roku navedení sondy na oběžnou dráhu Erosu již neuskuteční a ve středu 23. prosince v 1h43m EST sonda prolétla kolem planetky Eros. Bylo pořízeno asi 500 snímků ve více barvách, spektrální data a měření magnetického pole. Snímky mají rozlišení menší než ty, které sonda pořídila 27. června 1997 při průletu kolem asteroidu 253 Mathilde.

Oficiální představitelé prohlásili, že snímky obrovského vesmírného kusu horniny vědcům poskytly cennou informaci o velikosti, tvaru a povrchových útvarech na Erosu. Žádné měsíce dosud nebyly detekovány.
Montáž prvních devíti snímků ukazuje Eros téměř během poloviny rotační doby. Nejmenší rozeznatelné detaily měří přibližně 500 metrů.

Tento snímek zachycuje asteroid 433 Eros v pohledu multispektrálního imageru, přístroje umístěného na kosmické sondě Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR). Snímek byl pořízen 5. listopadu 1998 ze vzdálenosti 4 milionů km od planetky. Eros se nachází uprostřed snímku a je zakroužkován. Detaily nejsou rozlišitelné, planetka zabírá na CCD matici jeden pixel. V době pořízení snímku se sonda NEAR nacházela 321 milionů km od Země a rádiovému signálu od sondy trvalo téměř 18 minut k tomu aby dorazil k Zemi. Snímek je součástí 5.3 hodinové sekvence snímků, které zachycují Eros přes celou jednu vlastní rotaci.

A vpravo dole vidíte montáž jednotlivých snímků planetky Eros, které získala kosmická sonda Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) 23. 12. 1998 v 13h43m EST při průletu kolem této planetky ve vzdálenosti 4100 km. Montáž zachycuje prvních devět záběrů z 28, které sonda během průletu pořídila. Snímky byly pořízeny v časovém rozmezí od 10h44m - 12h44m EST ve vzdálenostech od 11100 km do 5300 km. Během této doby se asteroid pootočil vlastní rotací téměř o polovinu. Nejmenší rozlišitelné detaily mají asi 500 m.

Nyní bude NEAR dále cestovat po orbitě kolem Slunce po oddělené dráze vůči Erosu. Někdy mezi srpnem 1999 a dubnem 2000 nastane další příležitost učinit pokus o usazení NEARu na oběžnou dráhu kolem planetky.
Sonda startovala v únoru 1996 a je plánováno, že na orbitě ve výšce asi 15 km nad povrchem planetky o rozměrech 40 km x 15 km x 14 km stráví téměř rok.

Jestliže by kosmická sonda NEAR vstoupila úspěšně na oběžnou dráhu Erosu, mohli bychom očekávat také přistání na jeho povrchu. Data, která vědci získají, jim pomohou získat více informací o možnostech odvrácení srážky asteroidu se Zemí.
Aktuální informace o misi a vědeckých výsledcích budou k dispozici na WWW stránce http://near.jhuapl.edu a nebo telefonicky na horké lince: (240) 228-5413.

(podle informací CNN z 23. a 24. 12. 1998 a zpráv NASA přeložil DH)