CO JE FENOMÉN "EL NINO" A JEHO POČÍTAČOVÉ MODELY

El Nino je bezpochyby nejdestruktivnější klimatický fenomén na naší planetě. Klimatolog Stephen Zebiak o tom říká:" Když jsem jednoho dne v březnu v roce 1997 se podíval na obrazovku svého počítače, tak jsem stuhl úžasem, neboť jsem zaznamenal příznaky celosvětového povětrnostního jevu, jemuž je mnoho let přičítáno období velkého sucha, povodní, požárů, které stály tisíce lidských životů."

Stephen Zebiak a Mark Cane, vědečtí pracovníci z Lamont-Dohertyovy pozemní observatoře při Kolumbijské univerzitě, vyvinuli počítačový model, který správně předpověděl výskyt El Nina v letech 1982, 1986 a 1991. Také poukázal na jeho opakování v roce 1998. Údaje, které Zebiak dostal z monitorovacích zařízení na družicích i na mořské hladině po celém Pacifiku, však ukázaly, že El Nino začne svoji destrukční činnost dříve.

Velké množství teplé vody větší než USA o tloušťce 180 metrů se už zvolna pohybovala na východ směrem k Jižní Americe. V červnu 1997 změnily rovníkové pasáty svůj směr ze západního na východní. Podle údajů k tomu naposledy došlo v zimě 1982-1983, kdy El Nino udeřil nejsilněji. V září 1997 už byly vody u pobřeží severní Kalifornie zhruba o 8 stupňů teplejší než obvykle. Střední Chile sužovaly rozsáhlé záplavy a v Andách hustě sněžilo a byla velká zima.

Co je vlastně fenomén El Nino?

El Nino znamená ve španělštině malé dítě, nebo to může být i chlapeček. Toto něžné jméno začali v 19. století používat peruánští rybáři, kteří si všimli, že někdy za pár let se v době okolo Vánoc pobřežní vody oteplí a mořský proud se posune směrem k jihu.

El Nino vzniká vlastně tak, že se v tropické oblasti Pacifiku prudce změní ustálený vývoj počasí. Za normálních podmínek tlačí silné pasáty vanoucí západně od Jižní Ameriky teplou povrchovou vodu směrem k Asii a k pobřeží Austrálie, Indonésie a Filipín. Nad vodou se zdvihá vlhký vzduch, který snižuje atmosferický tlak a spouští tropické lijáky, které napájejí deštné pralesy v Asii. Ve vysokých vrstvách atmosféry se mezitím větry vracejí zpět k Jižní Americe. Zde ochlazený vzduch klesá, tím se tlak zvýší a tvorba srážek se zastaví. Proto patří pobřeží Pacifiku k nejsušším oblastem na světě.

El Nino však tento výše zmíněný vývoj obrací. Atmosférický tlak v západním Pacifiku roste, což pro rozsáhlá území od Austrálie až po Indii znamená dlouhé sucho. Pasátové větry zeslábnou, nebo dokonce obrátí svůj směr a vanou na východ. Poněvadž vítr neposunuje teplou vodu k Asii, určitá částice jí dostane zpět k Jižní Americe a od Chile až po Kalifornii začne pršet. Nad Pacifikem se tyčí bouřková mračna vysoká až 16 km, jež dále ohřívají atmosféru a napájejí mořský proud, který neobyčejně zesílí a často se rozdělí na dva. Jedna větev se stáčí na sever a otepluje státy na severozápadě USA, střední Kanadu a Aljašku. Druhá proudí na jih a přináší silné deště do států kolem Mexického zálivu a na jihozápadě USA.

Následky fenoménu El Nino

Následky pro obyvatelstvo jsou katastrofické. El Nino na přelomu let 1982-1983 způsobil škody odhadované na 13 miliard dolarů. Vyžádal si asi dva tisíce lidských životů. V Austrálii prachová bouře proměnila den v noc nad městem Melbourne. Poté přišly rozsáhlé stepní požáry. V Indii uschla úroda, neboť se nedostavily tradiční monzunové deště. El Nino také vytvořil sérii tajfunů, které zdevastovaly klidné oblasti Pacifiku.

El Nino zřejmě způsobil i epidemii dýmějového moru, která vypukla v Novém Mexiku. El Nino má však i své světlé stránky. Jak upozornil Stephen Zebiak, během roku, ve kterém se objeví, klesne v Atlantiku počet tropických hurikánů. Podle jedné z teorií k tomu dochází proto, že proudění vzduchu ve vysokých vrstvách atmosféry, jež vzniká působením El Nina, je zneškodní dřív, než dosáhnou své síly.

Vědci na celém světě teď klimatický vývoj ostře sledují, neboť vědí, že čím více vzroste teplota Pacifiku u břehů Jižní Ameriky, tím silnější El Nino bude. Podle předběžných zpráv se dá usuzovat na to, že v letošním roce nás El Nino rozhodně nebude šetřit. Podle předpovědí zasáhne v Americe nejvíce Kalifornii, kde hrozí nebezpečí přívalových dešťů, které zničí a podemelou domy na svazích. Jižní státy od Kalifornie až po Floridu můžou očekávat chladnější a vlhčí počasí, které se bude vyznačovat prudkými sněhovými bouřemi. V Jižní Americe lze očekávat více srážek než normálně. V Indii a Austrálii naopak zavládne velké sucho. Spolehlivá předpověď počasí je stále ještě v současné době nemožná a s fenoménem El Nino je nutno i nadále počítat a připravit se na nejhorší.

(podle informace CNN na Internetu z 13.2.1998 připravil PH)