1997 XF11

Tento objekt objevil J.V. Scotti v rámci programu Spacewatch na arizonské univerzitě 6. prosince 1997 (cf. MPEC 1997-Y11). S hodnotou H = 17.0 jej zařadil jako 108 "potenciálně nebezpečný asteroid" (PHAs), tedy mezi objekty, které je třeba monitorovat protože by se v příštích několika stoletích mohly stát pro Zemi nebezpečné.

Další pozorování tohoto objektu vykonali dva Japonští amatérští astronomové a během dalších dvou týdnů bylo jasné, že vzdálenost mezi asteroidem a Zemí byla velmi malá. Také se ukázalo, že jde o poměrně velké těleso. Jeho průměr byl odhadnut na 1-2 km.

Těleso zůstávalo "pod dohledem" do 4. března 1998 a poslední data získal P.J. Shelus na 0.76-m reflektoru McDonald Observatory. Dráhové výpočty podle 88-denního oblouku jsou publikovány v MPEC 1998-E13 a MPC 31424. Tyto výpočty naznačují, že se těleso 26. října v 17h 31m UT roku 2028 střetne se Zemí v těsné vzdálenosti 46 tisíc km (0.00031 AU)!!! V pozemských měřítcích se tato vzdálenost může někomu zdát ještě velká, ale je to zatím nejtěsnější vzdálenost, která kdy byla u asteroidu zatím určena na určitou předvídatelnou budoucnost. Nutno ještě upozornit, že hodnota vzdálenosti je myšlena od středu Země a poloměr Země je asi 6 tisíc km.

Vezmeme-li v úvahu odhady s jakou chybou je určena dráha objektu, vychází, že 100% dojde k průletu ve vzdálenosti menší než 0.002 AU, což je rozhodně méně než kterákoli jiná spolehlivá předpověď pro obecně slabší PHAs. Lze tedy s určitostí říci, že těleso prolétne ve vzdálenosti menší než Země - Měsíc (to je jedna hranice chybového intervalu) a nebo nás může minout ve vzdálenosti i menší než 46 tisíc km.

Pro sledování tělesa v nejbližších dnech byla určena níže uvedená efemerida. Doufáme, že dalšími pozorováními dokážeme lépe určit těsný průlet objektu v roce 2028; předpokládáme, že budou také užitečná fyzikální pozorování. Nejbližší opozice nastane v únoru 2000, kdy bude mít objekt jasnost V = 19.3 mag. Také 31. října 2002 prolétne kolem Země ve vzdálenosti 0.065 AU. V té době již bude pozorovatelný menšími dalekohledy při V = 13.7 mag. E. F. Helinová, Jet Propulsion Laboratory, oznamuje, že K. J. Lawrence našel předobjevová pozorování tohoto objektu z r. 1990. Planetka se tehdy zachytila na filmech, které pořizovali

Helinová, Lawrence a B. Roman v rámci přehlídky Planet-Crossing Asteroid Survey pomocí 0.46-m Schmidtova teleskopu na Palomaru:

1990 UT alpha (2000) delta B
bře. 22.44427 13 15 16.50 -12 54 21.2 17.3
22.47674 13 15 13.91 -12 54 04.3
23.44062 13 14 00.86 -12 45 47.4
23.46632 13 13 58.73 -12 45 34.4

Proto G.V. Williams, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics mohl vypočítat níže uvedené orbitální elementy podle 99 pozorování z let 1990 a 1997-1998, které vykazují střední reziduum 0".58:

Epocha = 1997 pro. 18.0 TT
T = 1997 červenec 1.1954 TT
peri= 102.4645 e = 0.483775 Node = 214.1319 2000.0
q = 0.744247 AU i = 4.0948
a = 1.441710 AU n = 0.5693602 P = 1.731 roků
1998 TT a (2000) d D r Elong. Fáze V
bře. 18 6 22.81 +18 18.0 1.701 2.089 98.2 28.1 21.0
23 6 27.18 +18 26.5 1.773 2.098 94.3 28.3 21.1
28 6 32.08 +18 33.4 1.846 2.105 90.5 28.3 21.2
dub. 2 6 37.46 +18 38.7 1.917 2.112 86.8 28.2 21.3
7 6 43.26 +18 42.1 1.988 2.118 83.3 28.0 21.4

Nové výpočty ukázaly, že v roce 2028 planetka proletí kolem Země v těsné blízkosti pouhých 0.0064 AU a to 26. října v 7h 12m UT. Výpočty založené pouze na 60 denním oblouku dráhy publikované v MPC 31283 naznačují srovnatelnou vzdálenost 0.0055 AU. S ohledem na poznámky uvedené v IAUC 6837 můžeme prohlásit, že podle dostupných dat z 88-denního oblouku dráhy, vychází různým autorům srovnatelné nominální vzdálenosti těsného průletu kolem Země pro 26 říjen 2028:

D. K. Yeomans a P. Chodas, Jet Propulsion Laboratory, určili 0.00058 AU; K. Muinonen, University of Helsinki, 0.00033 AU; a E. Bowell, Lowell Observatory, 0.00023 AU. Podle nových výpočtů vychází, že těleso již v těsné blízkosti Zemi ohrožovalo v minulosti, kdy např. v roce 1971 prolétlo ve vzdálenosti 0.032 AU a v roce 1957 0.015 AU. I když podle nových výpočtů tedy vychází, že ke srážce se Zemí v roce 2028 nedojde je nutné dráhu tohoto tělesa bedlivě střežit, protože během doby bude kolem Země prolétat stále v nebezpečných vzdálenostech. V příštím století dojde k těmto těsným průletům. V roce 2002 (9 milionů km), 2078 (12 milionů km), 2090 (6 milionů km) a 2095 (2 miliony km). V nebezpečné vzdálenosti prolétne také v roce 2086 podstatně menší asteroid (2340) Hathor, který se přiblíží asi na 880 tisíc km.

Na tomto dráhovém diagramu pro těleso 1997 XF11 jsou znázorněny dráhy Venuše, Země a Marsu. Jedná se o pohled ze severního pólu ekliptiky a všechny objekty obíhají kolem Slunce ve směru hodinových ručiček. Části dráhy 1997 XF11, které leží pod ekliptikou jsou šedé. Polohy planet odpovídají postavení pro 26. října 2028. Vzdálenost 960 tisíc km (0.0064 AU), která dělí Zemi od asteroidu je v tomto měřítku tak malá, že s dráhou Země splývá.

(podle IAUC 6837 a 6839 z 11. a 12. 3. 1998 a materiálů CFA přeložil DH)