Regulace osvětlení

je možná různými způsoby. Ten nejjednodušší je prostě mít osvětlovací soustavu např. na celé ulici zapnutou, jen když je to skutečně potřeba. Snížení příkonu soustavy bez jejího úplného vypnutí lze docílit nejsnáze vypnutím části lamp, ale pak může být osvětlení dost nerovnoměrné (nemusí to ale vadit). Jiná možnost je snížit příkon všech lamp --- sice pak nepracují v režimu, kdy svítí nejúčinněji, ale přesto se docílí významných zisků. Spotřebuje se méně elektřiny, a výhodou může být právě i nižší osvětlení nočního prostředí, které prospěje nejen nočním živočichům, ale podpoří i klidnější spánek obyvatel.

Snižování příkonu výbojek umožňují některé elektronické předřadníky. Jiná možnost je napájet celou soustavu sníženým napětím, přesněji sníženou průměrnou absolutní hodnotou napětí. Může jít o prostou regulaci amplitudy sinusového průběhu napětí (to nabízí např. firma AXIMA), nebo o to, že napětí nemá sinusový průběh, ale spíše obdélníkový (přesněji takový, aby se v každé periodě zapálil výboj, a pak se i při snížení napětí udržel). Takového řešení jsem si povšiml u firmy AKTÉ, zastupující švýcarskou firmu INTELUX.

Kontakty na výrobce jsou:
 
AXIMA, spol s r.o.
Cejl 20, 602 00 Brno
fax (5) 45 21 30 39, tel. (5) 51 47 333
 
AKTÉ, spol s r.o.
tř. T. Bati 202, 760 01 Zlín
tel. a fax (67) 72 11 633

V Brně 28. dubna 1999
Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně.