Firma Prolux s.r.o

vyrábí elektronick přeřadníky ke všem typům výbojových trubic --- od dlouhých zářivek (vlastně nízkotlakých rtuťových výbojek s luminiscenční vrstvou), přes nízkotlaké sodíkové výbojky až po všechny typy výbojek vysokotlakých. Z toho zvlášť významné jsou předřadníky pro nízkotlaké sodíkové výbojky. Teprve s jejich pomocí přežijí tyto výbojky i u nás tak dlouho, jako v Belgii či v Nizozemí --- tedy alespoň pět let.

Kontakty na výrobce jsou:
 
Prolux s.r.o.
Milan Havrlík, obch. ředitel
Horní Lhota 186
tel. (67) 71 38 315, 71 19 575
e-mail prolux@zln.cz

V Brně 28. května 2002
Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně.