NOVÁ TŘÍDA PRACHOVÉHO PRSTENCE KOLEM JUPITERU

Vědci získali důkaz o přítomnosti nového prstence prachu, který zaujímá vzdálenou dráhu kolem Jupitera. Objev byl učiněn pomocí počítačové simulace a dat pořízených sondou Galileo.

Tým z University v Coloradu oznámil, že kolem největší planety sluneční soustavy obíhá slabý prstenec meziplanetárního a mezihvězdného prachu ve tvaru koblihy. Jeho průměr činí 1 126 000 km. Svědectví ohledně existence nového prstence přišlo z počítačové simulace, která byla odvozena na základě dat posbíraných prachovým detektorem na palubě sondy Galileo. Přístroje Galilea zachytily tento prstenec, když jím sonda prolétala.

Pro vědce bylo velikým překvapením zjištění, že většina mezihvězdného a meziplanetárního prachu vypadá, jako by se kolem planety pohybovala v opačném směru než je směr rotačního pohybu planety a oběhu měsíčků. Příčina tohoto zpětného pohybu nepatrných částeček prachu zatím není jasná.

Také slavná družice Voyager 2 v roce 1979 kolem Jupitera detekovala nerovný prstenec prachu. Vědci však věřili, že vznikl srážkou malého měsíčku s mikrometeoroidem v Jupiterově systému. Nová pozorování prstence s částečkami velikými asi jako částečky kouře nasvědčují tomu, že jupiterův systém je mnohem rozlehlejší a možná zcela unikátní ve sluneční soustavě.

Vědci s napětím očekávají, jestli se podobný prstenec prokáže také u planety Saturn, ke které letí sonda Cassini vypuštěná v roce 1997. K Saturnu doletí v roce 2004.

(podle zprávy NASA z 3.4.1998 připravil PS)