MĚSÍCE AMALTHEA, THEBE A METIS

Snímek zachycuje tři vnitřní měsíce planety Jupiter - Thehe, Amalthea a Metis (od leva do prava). Tento snímek byl pořízen v lednu 2000 pomocí kamery na palubě sondy Galileo. Jedná se o snímky získané s velkým rozlišením, které u těchto malých družic nejsou běžné.

Snímky zachycují nejmenší útvary o velikosti 2 km na měsíci Thebe, 2.4 km útvary na měsíci Amalthea a 3 kilometrové na měsíci Metis. Na konci roku 1999 a na začátku 2000, blízko konce dvouleté prodloužené mise známé jako Galileo Europa
Mission je Galileo v pracovním nasazení, které trvá již od roku 1995. Gravitační manévry u Jupiteru dovolily sondě Galileo udělat tři nízké přelety nad měsícem Io a také vytvořit vysoce kvalitní snímky měsíce Thebe, měsíce Amalthea a měsíce Metis. Tyto měsíce leží ve vnitřní oblasti ohraničené dráhou měsíce Io. Díváme se na stranu každého měsíce , který je stále natočen k Jupiteru a sever je přibližně nahoře. Výrazný kráter vzniklý dopadem meteoritu na měsíci Thebe má asi 40 km v průměru a nazývá se Zethus.

Velká bílá oblast blízko jižního pólu měsíce Amalthea je nejjasnější oblastí na povrchu všech těchto tří měsíců. Tento neobvyklý materiál, který je umístěn uvnitř velkého kráteru zvaného Gaea byl velmi přeexponován. Podle toho je tato bílá oblast poněkud větší než je skutečná jasná oblast na měsíci Amalthea.

Snímky jsou zleva do prava: Thebe pořízen 4. ledna 2000 ze vzdálenosti 193000 kilometrů, Amalthea byla pořízena 4. ledna 2000 ze vzdálenosti 238000 km a Metis byl pořízen 4. ledna 2000 ze vzdálenosti 293000 kilometrů.

(podle JPL PIA02531 z 24. 4. 2000 připravil PH)