POVRCH MĚSÍCE EUROPA

Zde je snímek povrchu měsíce Europa. Tato mozaika, zachycující severní polokouli tohoto měsíce planety Jupiter, je charakteristická pro typické ledové měsíce. Hnědý, přímočarý (dvojitý) hřeben se táhne nápadně napříč celou scenérií. Může se jednat o zamrzlé zbytky kryovulkanické činnosti, což může být voda nebo částečně roztavený vodní led vyvržený na povrch Europy, který okamžitě zmrzl v tak nízkých teplotách daleko od našeho Slunce. Tmavé skvrny, několik kilometrů v průměru, jsou roztroušeny po povrchu. Geologicky starší hladší povrch, modravého tónu tvoří základ hřebenovému systému. Modrý povrch se skládá téměř čistého vodního ledu, kdežto tmavé nahnědlé skvrny a hřebeny nejsou spolehlivě pouze z vody. Jedna z možností je ta, že obsahují minerální látky s velkým obsahem vody.

Sever obrázku je na levém dolním obrázku a Slunce osvětluje povrch shora z levé části. Střed obrázku se nachází na 40 stupni severní šířky a 225 stupni západní délky. Mozaikový snímek pokrývá přibližně 800 x 350 km. Rozlišení je asi 230 m na jednotlivý snímek. U barev byl zvýšený kontrast, aby se ukázaly i detaily. Astronaut, který by oblétal čtyři Galileovské měsíce by viděl ledový povrch měsíce Europy poněkud jasnější, ale s méně intenzivními barvami.

Obrázky byly získány během dvou separátních oběhů kolem planety Jupiter systémem Solid State Imaging (SSI) sondy Galileo. Snímky s největším rozlišením byly získány ze vzdálenosti 25000 km během 15. oběhu kolem planety 31. května 1998. První snímky s menším rozlišením byly zhotoveny 28. června 1996. Kombinací snímků s nižším rozlišením a vyšším rozlišením umožnil vědcům pozorovnat různé detaily.

(podle zprávy JPL z 24.11.1998 připravil PH)