BAREVNÝ SVĚT MĚSÍCE IO


 

Culann Patera, jeden z nejbarevnějších vulkánů nacházejících se na měsíci Io je zachycen na následujícím levém obrázku. Záběr je složen z nejlepších barevných snímků s vysokým rozlišením, které získala kosmická sonda NASA Galileo. Byl vytvořen ze snímků exponovaných přes červený, zelený a fialový filtr kamerou na sondě Galileo a pro další vylepšení barevného podání byl zpracován v pozemských laboratořích. Dosahuje rozlišení kolem 200m na pixel. Sever na snímku je nahoře.

Na barevné mozaice vidíme složité vztahy mezi difúzní červenou usazeninou, ztuhlejší zelenou usazeninou a různě barevnými proudy žhavé lávy. Střední kaldera Culanns (nad a vpravo od centra) je také velmi nepravidelná, s obroušenými okraji a zeleně zabarvenými patry.

Do kaldery na všechny strany se rozlévá láva. Tmavě červená, zakřivená čára, která se táhne od severozápadu po jihozápadní cíp kaldery může značit hranici krusty na lávě, která vytváří jakési potrubí, kterým proudí tmavá (a horká) silikátová láva severozápadním směrem. Neobvykle tmavá červená láva u severovýchodního okraje kaldery může být proudem síry nebo silikátu, jejíž povrch byl modifikován. Difúzní červený materiál kolem kaldery je patrně usazenina síry pocházející z plynového vějíře.

Sama kaldera Culanns a několik lávových toků táhnoucích se z kaldery vypadá jako by bylo natřeno ještě zelenými materiály. Zelený materiál lze také spatřit v kaldeře vpravo dole, v oblasti zvané Tohil Patera. Zelený materiál často vyostřuje okraje a zdá se, že je usazen na jednotlivých patrech a tmavé lávě. Vědci týmu Galileo zkoumají, zda zelený materiál pochází od sirných materiálů nebo spíše od silikátové lávy. Tento snímek byl pořízen 25. listopadu 1999, během 25 obletu Galileo kolem Io ze vzdálenosti 20000 km.

Kosmická sonda Galileo získala také pravý snímek, na kterém je zachycena erupce vulkánu přímo v akci. Vulkán se nachází na Jupiterově měsíci Io a snímek byl pořízen 25. 11. 1999. Záběr zachycuje oblast Tvashtar Catena, řetězec kalder, ve vylepšených barvách a je kombinací barevných snímků z nízkým rozlišením (1.3 km na pixel) získanými 3. července 1999 se snímky s mnohem vyšším rozlišením (180m na pixel), původně černobílými, které byly získány v listopadu. Roztavená láva je tak horká a tudíž tak jasná, že přeexponovala obrazové elementy kamery na Galileu (původní snímek je vložen v pravém dolním rohu). Jasná láva na barevném snímku cloní (resp. řetěz lávových fontán) povrchové lávové toky. Vědci týmu Galileo s využitím znalosti jak se kamera při saturaci chová tyto lávové toky zpětně ze snímku zrekonstruovali. Zdá se, že láva vytváří fontány, které stříkají materiál až do výšky 1.5 km nad povrch. Nejtmavší lávové toky pravděpodobně odpovídají nejmladším případům.

Zakřivená kaldera uprostřed snímku tvoří téměř uzavřené oko o výšce 1 km. Oblasti na oku jsou zaoblené, což je typické pro erozní proces zvaný "sapping". K tomuto dochází v případě, že tekutina uniká ze základny útesu a horní vrstvy materiálu se bortí. Na Zemi proces "sapping" vzniká např. při jarním tání. Podobné jevy pozorujeme i na Marsu a jsou jedním z klíčových svědectví o tom, že v minulosti na povrchu Marsu tekla voda. V případě Io se zdá, že tekutinou je oxid síry, který se může téměř neustále vypařovat protože jakmile se dostane úplně k povrchu měsíce, přechází do vakua.

Sever je na snímku nahoře a Slunce povrch osvětluje od spodního levého okraje. ČB snímek z vysokým rozlišením byl pořízen ze vzdálenosti 17 000 km.

(podle informací JPL z 18. 5. 2000 přeložil DH)