MĚSÍC CALLISTO VE VELKÉM ROZLIŠENÍ


 

(CNN) -- Zatím se nikdy dříve nepodařilo získat tak blízký pohled na tajemný prostor nejvzdálenějšího galileovského měsíce od planety Jupiter, který nese jméno Callisto. Stalo se tak po průletu kosmické sondy Galileo 138 km nad povrchem měsíce Callisto.

Callisto leží nejdále od Jupiteru ze všech čtyř největších galileovských měsíců, který se jevil, díky velkému množství impaktních kráterů, jako geologicky neaktivní. Ale nové snímky odhalují jasný led a tmavé políčka kolem rozeklaných vrcholů, což dává podnět k myšlence, že povrch není geologicky neaktivní, ale probíhá zde intenzivní geologická eroze. "Před těsným průletem sondy Galileo jsme takový terén neviděli.

Vypadá to,že, geologická eroze na měsíci pokračuje, což je velmi překvapující vzhledem k předchozím představám," řekl James Klemaszewski, z Arizona State University, který se zabývá studiem snímků Callista. Ledové boule na Callistu časem podlehnou erozi, která vyhlazuje terén podobně jako na jiných místech měsíce. Boule na obrázcích dosahují výšky asi 90metrů, podle snímků, které NASA uvolnila. Nejmenší rozlišení má v průměru 3metry.

Sopečné a tektonické tlaky pravděpodobně stále vytváří zevnějšek sourozenců měsíce Callisto, které nesou jména Io, Ganymedes a Europa. Ale jak je vidět i na Callistu probíhají geologicky zajímavé procesy, ale povrch na Callistu je v kontrastu  starý miliardy let.

Nové snímky z května však mohou na Callistu připustit menší erozi, která probíhá pozvolna. Boulovitý terén by mohl být ledovými troskami po velkém impaktním kráteru. Tmavší materiál se zdá, že se propadl z každého vrcholu. V krátkém čase boule zmizí, měsíční krajina se vyhladí, podobně jak je vidět na druhém snímku. Během května 2001 získala sonda Galileo první globální barevný snímek měsíce Callisto. Mnoho kráterových jizev a na druhé straně tmavý zevnějšek svědčí o starém dědictví intensivních impaktů.

Sonda Galileo obíhá na oběžné dráze kolem Jupiteru od roku 1995. Na začátku sonda prolétla blízko měsíce Io, nejvíce vulkanicky činného tělesa ve sluneční soustavě. Podle jízdního řádu by se měla sonda Galileo v roce 2003 ponořit do husté atmosféry planety Jupiter a tím ukončit svoji dlouholetou misi v blízkosti této planety.


(podle CNN2308 z 23.8.2001 připravil PH)