INŽENÝŘI PRACUJÍ NA "ZÁHADĚ" KAMERY SONDY GALILEO


(CNN) -- Inženýři jsou pravděpodobně blízko u řešení záhadného problému, který se objevil u kamery sondy Galileo. Sonda, která byla vypuštěna 18. října 1989 na misi ke studiu planety Jupiter a jeho měsíců, vyslala poplašné kontrolní zprávy do NASA JPL třikrát během těsného průletu sondy Galileo kolem Jupiteru od 28 prosince 2000 do 1. Ledna 2001. Ale JPL oznámilo, že vždy jedna ze dvou kamer byla ustavena nebo restartována na základě povelu ze Země.

Sonda Galileo měla obdobný problém před pěti měsíci a oba incidenty mohou být způsobeny intenzivním radioaktivním působením planety Jupiter na elektronické komponenty, řekl Dr. Eilene Theilig, manažer projektu JPL. "Jsme schopni vyjasnit chybu otáčení kamer změnou úkonů v paměti," řekl Thelig. Skutečnost, že kamera se může fixovat sama o sobě bez našeho zakročení je nejasná, ale dává nám cenou zprávu co se tam děje," dodává Theilig.

Sonda Galileo již pracuje nad rámec stanovené pracovní životnosti. Kosmická sondy byla navržena, že bude na oběžné dráze kolem Jupiteru pracovat 2 roky. Sonda doletěla k Jupiteru v prosinci 1995 a od té doby zde pracuje, čili třikrát déle než se předpokládalo. Inženýři zkoumali data z kamery získané na konci prosince 2000. Vzorky ukázaly, že více než polovina ze 120 obrázků pořízených v tomto období byla nějak ovlivněna a nebyla kvalitní včetně těch pořízených 28. prosince 2000, kdy sonda letěla nad měsícem Ganymedes během zákrytu. Na pořízených snímcích se ukázalo selhání i v tom, že snímky byly přeexponovány.  25. května 2001 má Galileo podle jízdního řádu proletět nad měsícem Callisto.


(podle informace CNN z 22.2.2001 připravil PH)