NOVÉ SNÍMKY ODHALUJÍ TAJEMSTVÍ MĚSÍCE IO

(CNN) -- NASA v pondělí uvolnila dva nové snímky Jupiterova vulkanického měsíce Io, které nám dávají nové pohledy na ohnivé a geologicky zajímavé těleso.

Každý snímek představuje kompozici černobílých snímků s vysokým rozlišením a barevných snímků s nízkým rozlišením pořízených v různých časech během posledních obletů sondy Galileo kolem Io.

Podle prohlášení vědců týmu Galileo, kombinace dvou snímků vědcům pomohla lépe pochopit vzájemný vztah mezi rozdílnými povrchovými materiály a podpovrchovými geologickými strukturami.

První snímek ukazuje hory a sopečné kopce na povrchu Io. Záběry ukazují červený materiál u okraje sopečných kopců, které vědci často spojují s oblastmi, kde láva zaplavuje povrch.

Snímky také ukazují rozsáhlou kruhovou oblast z bílého materiálu (kousek vlevo od středu), o které se vědci domnívají, že se jedná o oxid sírový vyvržený z obří sopky Amirani.

Na druhém snímku je oblast Zal Patera na měsíci Io, kde také červený materiál odpovídá vulkanické lávě. Černou lávou je nápadný okraj nebo celý vulkanický kráter.

Vědci také využili délky stínů na snímcích k tomu, aby odhadli výšku hor na měsíci. Např. hora nacházející se jižně od sopky v Zal Patera se tyčí do výše 4.6 kilometru.

V pondělí NASA také uvolnila mozaiku 12 snímků, která nám dává pohled s dosud největším rozlišením Jupiterova měsíce Europa (obr. h). Snímek byl pořízen kamerou umístěnou na palubě kosmické sondy Galileo 25. listopadu 1999 během 25 obletu Jupitera.

Snímek ukazuje velké množství útvarů pokrývající oblast od středu mozaiky směrem k pólům, jež mohly vzniknout za přispění silných slapových sil působících na ledový povrch Europy.

Kosmická sonda Galileo za $1.4 miliardy je nyní v prodloužené misi a kolem Jupiteru krouží již od roku 1995.

(podle informací CNN z 6. 3. 2000 přeložil DH)