KOMETA C/2002 C1 (IKEYA-ZHANG)

L. Vyskočil, hvězdárna Úpice

14. 2. 2002

8. 3. 2002

Snímek komety Ikeya-Zhang pořízený 8. 3. 2002 v 18h11m UT a 18h34m UT. Snímek vznikl kombinací 16 šedestátisekundových expozic. Každé políčko mozaiky vzniklo sečtením čtyř obrázků. Na snímcích je bohužel patrný vliv gradientu jasu při obzoru (špatný flat field) a budou potřebovat další zpracování. Snímky byly pořízeny 0.3-m Schmidt-Cassegrainem a CCD kamerou ST-7. Foto: L. Vyskočil, Hvězdárna Úpice.

10. 3. 2002