ISSN 1212-8848 (print)
ISSN 1214-7095 (on-line)

Expresní astronomické informace

Historie 

Naše web stránky jsou zaměřeny pro zájemce z řad široké veřejnosti, kterým přináší populární formou informace o nejnovějších astronomických objevech a pozorováních, včetně upozornění na aktuální dění na obloze. Kromě pravidelných informací o výzkumu z kosmického dalekohledu HST, kosmonautiky, meziplanetární hmoty, X-ray astronomie se zaměřujeme na dění v pozorovací astronomii a to jak ve světě, tak i v naší republice.

Historie našeho webu je spjata s historií sdružení Expresní astronomické informace (EAI), které je otevřeno všem zájemcům o astronomii, profesionálním ale i amatérským astronomům. EAI vzniklo v roce 1992 a primárním cílem bylo zajistit přísun aktuálních astronomických informací (informace o nových objevech např. komet, nov nebo supernov) všem zájemcům. Tyto informace jsme rozesílali jednak klasickou poštou a jednak byly dostupné prostřednictvím naší BBS, později připojené do internetu (služba www v té době ještě neexistovala). V současné době mají členové EAI přístup k novinkám jednak přes autentizovanou část webu a jednak zasíláním zpráv na e-mail. Naši předplatitelé mají zprávy o objevech v maximálně krátké době poté, co byly zveřejněny pro astronomickou komunitu a mohou tak rychle reagovat, např. získat cenná první pozorování nového objektu. Na naše a podobné astronomické web stránky, stejně jako do sdělovacích prostředků se tyto informace dostávají s mnohem větším zpožděním.

Nicméně, rok 1992 byla již doba, kdy v rámci akademické iniciativy IBM byly už v provozu dva první uzly internetové sítě v Praze a Brně. Služba BBS včetně telefonických přístupů byla zrušena v roce1998. Přístup k našemu webu (kromě hlavního připojení do metrpolitní gigabitové sítě) zůstal ještě do roku 2005 prostřednictvím radioamatérské paketové sítě ampr.net - viz např. www.rsys.cz jako uzel OK0PMU (nekomerční radioamatérská síť poskytující konektivitu obvykle na nízkých přenosových rychlostech).

Historie našich web stránek se píše od roku 1995. Od té doby pravidelně vystavujeme aktuality, které v sekci 'archiv článků' naleznete na našich stránkách i dnes v chronologickém sledu. Přestože se asi třikrát za celou historii změnil design, hlavní krédo zůstává - přinášet seriozní a populární formou zpracované novinky z astronomie.

Občanské sdružení EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE

IČO : 49408399  Adresa : Dalibor Hanžl, Úvoz 118, 602 00 BRNO
Telefon : 549494092 e-mail :hanzlsci.muni.cz