JAK URČIT JASNOST VELMI JASNÉ KOMETY

  Jasné vlasatice skýtají nádhernou podívanou nejen laické
veřejnosti, ale i amatérským a profesionálním astronomům. Jenže
i tato mince má svůj rub a líc. Právě určování jasnosti takto
jasných plošných objektů je, ač by se  to  mohlo  zdát
nezasvěcenému podivné, nelehkým úkolem. Ani tento problém
však není neřešitelný. Existuje několik způsobů, jak se s ním
vyrovnat.                           
  Nejjednodušším řešením je použití sady spojných čoček různé
optické mohutnosti (ohniskové vzdálenosti). Lze např. použít
brýlové čočky nebo objektivy. Pokud je koma natolik malá
a jasná, že ji lze rozostřit vložením vhodné čočky před oko
natolik, aby  byla  její úhlová velikost velice  podobná
s velikostí  hvězd rozostřených stejnou čočkou, lze  pro
srovnání použít Bobrovnikoffovu metodu. Při jejím použití je
nutné obraz co nejvíce rozostřit, jinak bude výsledná jasnost
komy podceněna tím více, čím větší se nám jevila rozostřená
koma oproti rozostřeným srovnávacím hvězdám. Další možností je
použití dvou různých čoček. Jedna by měla poskytovat rozostření
takové, aby se nám jevila koma ve všech místech stejné jasné.
Druhá by měla umožnit rozostření o tolik větší, aby se nám
při pohledu přes ni jevily hvězdy stejně velké jako byla
rozostřen koma. Pro odhad jasnosti tedy použijeme metodu
Morrisovu.                           
  Velice dobrým zařízením, pomocí kterého můžeme velice přesně
určit jasnost jakéhokoli okem dobře viditelného difůzního
objektu je  tzv. defokuser - dalekohled s  jednonásobným
zvětšením. Jeho největší předností je  možnost  plinulého
rozostřování obrazu a možnost použití Morrisovy metody, které
je pro takto úhlově velké komety nejvhodnější. Defokuser lze
postavit ze dvou stejných spojných čoček nebo objektivů (např.
z triedru) obrácených zadními  stranami  k  sobě. Průměr
použitých objektivů či čoček je vhodné zvolit v rozsahu 30 až
80 milimetrů a upevnit je ve dvou téměř stejně dlouhých
trubkách. Velice se osvědčil defokuser postavený z čoček
o průměru 56 milimetrů s optickou mohutností 12 dioptrií,
které lze zakoupit přibližně za cenu 80,- Kč/ks. Trubky by
měly mít takový průměr, aby šla zasouvat jedna do druhé.
Je nutné mít  na paměti, že k dosažení dostatečně velkého
rozostření obrazu je u tohoto přístroje zapotřebí značně měnit
vzájemnou vzdálenost "okuláru" a "objektivu". Je tedy potřeba
trochu experimentovat. Zařízení je vhodné pro komety slabší
0 mag. U ještě jasnějších se setkáme s naprostým nedostatkem
srovnávacích hvězd podobně jako při použití spojných čoček.
Výjimkou je možnost použití Síria jako srovnávací hvězdy
v čase, kdy je nad obzorem. Problém ale zůstává s velkým
rozdílem jasnosti Síria a Capelly, další vhodnou srovnávací
hvŘzdou. Toto zařízení bylo poprvé použito při pozorování
komety Hyakutake v loňském roce.                
  O něco déle se používá jiné zařízení - vypuklé zrcadlo.
Dosud bylo užíváno k určování jasnosti Měsíce během úplného
zatmění. Princip tkví  v úhlovém zmenšení obrazu (objekt
o velikosti jednoho stupně se nám jeví téměř bodový) a v jeho
výrazném zeslabení, čímž získáme značné množství vhodných
srovnávacích hvězd. Jako náhradu lze použít stříbrnou baňku
z vánočního stromku. K odrazu je třeba použít střední oblast
baňky a srovnat jasnost odraženého obrazu komety s hvězdami, na
které se díváme přímo. Baňku je potřeba držet vždy stejně
daleko od očí, protože zeslabení obrazu je závislé na změně
této vzdálensti. Dále musíme zjistit zeslabení obrazu tím, že
budeme srovnávat jasnost odraženého obrazu nejjasnějších hvězd
na obloze (jiné ani nebudou vidět) s hvězdami, na které
se díváme přímo. Zeslabení bude o několik magnitud, z čehož
plyne, že je tato pomůcka použitelná pro objekty v rozsahu
jasností od 0 do asi -6 magnitud.               
  Při úvahách o tom, jak co možná nejlépe pokrýt rozsah
jasností +1 až -1 magnituda jsem došel k další  možnosti.
Je založena na použití  defokuseru a  neutrálního filtru
(zeslabuje světlo různých vlnových délek stejně; jiný než
neutrální není vhodný), který je schopen zeslabit obraz.
Obraz komety jasnější než asi +1 magnituda bychom zeslabili
vložením filtru před nebo za defokuser a srovnávali takto
zeslabený a rozostřený obraz komety s vhodně rozostřenými
nezeslabenými hvězdami. Výhoda je v tom, že můžeme dosáhnout
různě velkého zeslabení obrazu (např. použitím dvou filtrů
naráz). Tyto filtry se vyrábí s různými propustnostmi světla.
Výrobcem uvedenou propustnost lze samozřejmě ověřit přímým
porovnáním zeslabených a nezeslabených hvězd (toto ověření
doporučuji). Zeslabení filtru delta m v magnitudách vypočteme
ze vztahu                           

            100                  
  delta m = 2.5 * log ---,                  
             T                   

kde T je jeho propustnost  v  procentech.  Z pozorování
zjištěnou jasnost bychom pak zvýšili (tedy výsledné číslo
snížili!) odečtením zeslabení filtru delta m a tím získali
jasnost skutečnou. Pokud chcete získat  opravdu  kvalitní
údaje (znovu je třeba připomenout, že je jich i v celosvětovém
měřítku velmi málo) musíte vždy uvažovat vliv atmosférické
extinkce (viz např. Návod na pozorování komet nebo časopis
Kozmos 5/96).                         
  Po ověření na několika desítkách pozorování komety Hale-Bopp
všem vřele doporučuji používání defokuseru na určování celkové
jasnosti komy okem dobře viditelných komet a popř. použití
defokuseru v kombinaci s neutrálním filtrem v případě, že je
kometa jasnější než -1 mag či 0 mag pokud není nad obzorem
Sírius.                            

K. H.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 5.4.1997
E-mail: xplsek01@dcse.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz