NEJNOVĚJŠÍ SNÍMKY POŘÍZENÉ CCD KAMEROU

klikněte na obrázek a uvidíte jej v plném rozlišení

Snímky pořídil Kamil Hornoch v Lelekovicích CCD kamerou SBIG ST-6V přes dalekohled Newton 350/1660 za použití R filtru během roku 2005

Kometa C/2004Q2 (Machholz) Tento snímek jasné komety C/2004Q2 (Machholz) byl pořízen v noci 6./7.1. 2005. Byl získán sečtením 22 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 440 sekund. Kometa se nacházela poměrně blízko Země (52 milionů kilometrů), tudíž její koma dosahovala značných rozměrů a pokrývá celé zorné pole. Na první pohled neukazuje téměř žádné detaily...
Tento snímek jasné komety C/2004Q2 (Machholz) byl pořízen ve stejné noci jako předchozí, byl ovšem dodatečně zpracován pomocí tzv. mediánového filtru a ukázal velké množství pracho-plynných výtrysků sahajících do značné vzdálenosti od jádra komety, které se nachází v jejich průsečíku. V pravém dolním rohu je měřítko snímku, přičemž 60" odpovídá ve vzdálenosti komety přibližně 15000 km Kometa C/2004Q2 (Machholz)
Kometa C/2004Q2 (Machholz) Tento snímek jasné komety C/2004Q2 (Machholz) byl pořízen v noci 10./11.1. 2005. Byl získán sečtením 30 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 450 sekund. Pracho-plynné výtrysky jsou opět velmi dobře vidět a oproti předchozímu snímku je možné si všimnout zvýraznění výtrysku mířícího doprava nahoru
Tento snímek jasné komety C/2004Q2 (Machholz) byl pořízen v noci 16./17.1. 2005. Byl získán sečtením 53 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 795 sekund. Pracho-plynné výtrysky jsou stále velmi dobře vidět i přes rušení Měsícem. Kometa se však posunula do oblasti s větší hustotou hvězd a tak velké množství stop hvězd výrazněji ruší zachycení výtrysků Kometa C/2004Q2 (Machholz)
Mlhovina M42 Tento snímek známé mlhoviny M42 v souhvězdí Orion byl pořízen v noci 7./8.1. 2005. Byl získán sečtením 11 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 110 sekund. I přes to, že snímek nebyl nijak dodatečně upravován či doostřován, je vidět velké množství jemných detailů. Jasné svislé sloupce jsou tvořeny saturovanými pixely čipu CCD v místech, kde se nachází jasné hvězdy
Tento snímek "McNeilovy" mlhoviny, která se nachází v blízkosti mlhoviny M78 v souhvězdí Orion byl pořízen v noci 7./8.1. 2005. Byl získán sečtením 26 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 780 sekund. Mlhovina je stejně jasná a má stejný vzhled jako v době krátce po jejím objevu před rokem. Na snímku je označena šipkou McNeilova mlhovina u M78V této části stránky si můžete prohlédnout snímky 29. novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené z území ČR Kamilem Hornochem


Nova v galaxii M31 Objevový snímek 29. novy objevené v galaxii M31 byl pořízen v Lelekovicích v noci 7./8.1. 2005. Snímek byl získán v objevové noci složením 19 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 760 sekund. Nova byla poměrně slabým objektem R=17.9 magnitudy a je na snímku označena dvěmi čárkami. Dodatečně byla nalezena na snímcích z předchozí noci pořízených v Lelekovicích a Ondřejově jako velmi slabý objekt
Nova po objevu nadále velmi výrazně zjasňovala, což je dobře vidět na snímku, který byl pořízen večer 13.1. 2005. Vznikl sečtením 15 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 600 sekund. Nova je zachycena ve fázi maximální jasnosti, kdy dosáhla R=15.0-15.1 magnitudy a je na snímku označena dvěmi čárkami. Následným fotometrickým výzkumem se zjistilo, že se jedná o novu patřící do skupiny tzv. "super-bright novae", tedy velmi svítivých nov. Na zařazení do této kategorie nov musí nova slábnout výrazně pomaleji, než odpovídá její maximální dosažené jasnosti a vyzářit výrazně větší množství energie, než typická nova Nova v galaxii M31

Kometa 29P/Schwassmann-Wachmann Tato kompozice snímků komety 29P/Schwassmann-Wachmann byla pořízena v nocích 6./7., 9./10., 10./11. a 11./12. ledna 2005. Při snímání rušila přecházející oblačnost (kromě první noci). Kometa se nacházela ve fázi "výbuchu", t.j. výrazného zjasnění. Na snímcích je vidět, jak se postupně rozptyluje oblak prachu, ktrerý tvoří vějíř. Na posledních dvou snímcích jsou vidět i dva krátké výtrysky ve vnitřní komě
Tento snímek komety 69P/Taylor byl pořízený v noci 15./16.1. 2005 a vznikl složením 11 dílčích snímků s celkovým expozičním časem 660 sekund. Kometu zdobí ohon táhnoucí se až za okraj snímku, nicméně při tomto návratu nedošlo k žádnému výraznému zjasnění, jako tomu bylo při jejím minulém návratu do přísluní. Na snímku se nachází v jeho pravé horní části Kometa 69P/Taylor


Snímky pořízené CCD kamerou v roce 2004

Stránku vytvořili Kamil Hornoch a Martin Plšek.
Poslední úpravy: 26.1. 2005
E-mail: hornoch@astro.sci.muni.cz nebo xplsek01@seznam.cz