SNÍMKY POŘÍZENÉ CCD KAMEROU V ROCE 2003

klikněte na obrázek a uvidíte jej v plném rozlišení

Snímky pořídil Kamil Hornoch v Lelekovicích CCD kamerou SBIG ST-6V přes dalekohled Newton 350/1660 za použití R filtru během roku 2003V této části stránky si můžete prohlédnout snímky novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
v noci 23./24.12. 2003


Tento objevový snímek novy v galaxii M31 byl pořízen v noci 23./24.12. 2003. Vznikl sečtením 10 šedesátisekundových expozic. Nova je označena dvěmi čárkami. Snímek je zpracován na počítači tak, aby byla odstraněna nerovnoměrnost jasu pozadí způsobená galaxií M31. Nova byla objevena na Štědrý den při zběžné prohlídce snímků pořízených v předchozí noci Nova v galaxii M31


V následující části stránky si můžete prohlédnout snímky novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
v noci 29.11./30.11. 2003


Nova v galaxii M31 Tento (předobjevový) snímek další novy v galaxii M31 byl pořízený v noci 8./9.11. 2003 v průběhu úplného zatmění Měsíce. Vznikl sečtením 12 šedesátisekundových expozic. Nova je označena dvěmi čárkami. Snímek je zpracován na počítači tak, aby byla odstraněna nerovnoměrnost jasu pozadí způsobená galaxií M31.

Snímek komety C/2002 T7 (LINEAR) pořízený za špatných pozorovacích podmínek v noci 19./20.11. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Dolní verze snímku je dodatečně zpracována pomocí mediánového filtru. Tím bylo docíleno odečtení difůzní složky komy a zůstala viditelná pouze velmi jasná centrální část, kde jsou dobře patrny čtyři jety (výtrysky hmoty) vycházející z jádra. Jejich přítomnost svědčí o výrazné aktivitě jádra komety. Celková jasnost komety se pohybovala okolo 10 magnitud. Vodorovné "čárky" jsou stopy hvězd, na několika místech přerušeny přecházející oblačností. Kometa C/2002 T7 (LINEAR)
Kometa 2P/Encke Snímek komety 2P/Encke pořízený v noci 24./25.10. 2003 za špatných pozorovacích podmínek. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Kometa velmi rychle zjasňuje a vytvořila si poměrně rozsáhlou, ovšem velmi nenápadnou komu, která obklopuje velmi jasnou centrální část
Dvojice snímků planetky 1937 UB (Hermes) byla pořízena P. Kušnirákem a K. Hornochem na observatoři Ondřejov v noci 17./18.10. 2003 pomocí 0.65-m dalekohledu kamerou CCD Apogee AP7p přes R filtr expozicí 140 sekund. Snímané pole se nacházelo v severní části souhvězdí Velryba, nedaleko hranice se suhvězdím Ryb, asi 6 stupňů západně od hvězdy Alfa Psc. Levý snímek byl pořízen v 19:43 UT, pravý pak o 10 minut později. Planetka 1937 UB (Hermes) je označena dvěmi čárkami a nachází se v levé části snímků. V pravém horním rohu je pak označena planetka, kterou se nám v tuto noc podařilo objevit jako dosud neznámé těleso a dnes nese předběžné označení 2003 UN7. V čase objevu mněla jasnost V=18.9 mag. Planetka 1937 UB (Hermes) se při své jasnosti V=14.5 mag jeví na snímku s dosahem okolo 20 mag jako velmi jasný objekt. Během noci jsme se věnovali její přesné fotometrii a astrometrii obou těles. Nově objevená planetka 2003 UN7
 a planetka 1937 UB (Hermes)
Kometa C/2003 T4 (LINEAR) Snímek komety C/2003 T4 (LINEAR) pořízený v noci 24./25.10. 2003 za špatných pozorovacích podmínek. Sečteno 19 devadesátisekundových expozic. Kometa je zatím velmi slabá, její jasnost v oboru R se pohybuje okolo 17.0 magnitudy. Mněla by ale postupně zjasňovat a počátkem roku 2005 by mněla být objektem viditelným triedrem. Na snímku je označena dvěmi čárkami
Snímek nově objevené komety C/2003 T2 (LINEAR) pořízený v noci 24./25.10. 2003. Sečteno 9 devadesátisekundových expozic. Ohon komety směřuje na snímku doprava nahoru Kometa C/2003 T2 (LINEAR)
Kometa C/2002 R3 (LONEOS) Snímek komety C/2002 R3 (LONEOS) pořízený v noci 7./8.8. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Již slábnoucí kometa se přiblížila k několika nápadným galaxiím v jihozápadním cípu souhvězdí Andromedy. Na snímku je protažená díky svému poměrně rychlému vlastnímu pohybu a je označena dvěmi čárkami
Snímek zjasňující komety C/2002 T7 (LINEAR) pořízený v noci 24./25.10. 2003. Sečteno 11 čtyřicetisekundových expozic. Kometa již dosáhla přibližně 11.5 magnitudy v oboru R, má velmi silně kondenzovanou komu a krátký ohon směřující na snímku doprava dolů. Zjasňování je velmi dobře patrné, porovnáme-li vzhled komety na tomto a následujícím snímku. Na jaře roku 2004 by mněla dosáhnout viditelnosti pouhým okem Kometa C/2002 T7 (LINEAR)
Kometa C/2002 T7 (LINEAR) Snímek komety C/2002 T7 (LINEAR) pořízený v noci 22./23.8. 2003. Sečteno 8 čtyřicetisekundových expozic. Kometa má velmi silně kondenzovanou komu a zatím nevytvořila ohon. Na snímku je označena dvěmi čárkami


V následující části stránky si můžete prohlédnout snímky novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
v noci 30.9./1.10. 2003


Objevový snímek další novy v galaxii M31 (celkem 5.), který vznikl sečtením 6 šedesátisekundových expozic pořízených v noci 30.9./1.10. 2003. Nova je označena dvěmi čárkami. Snímek je zpracován na počítači tak, aby byla odstraněna nerovnoměrnost jasu pozadí způsobená galaxií M31, protože tak blízko jasného jádra galaxie by byla nova bez tohoto dodatečného zpracování stěží viditelná. Její jasnost se v době objevu pohybovala kolem 17.0 magnitudy v oboru R, byla tedy přibližně 50000x slabší, než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze prosté rušivého osvětlení Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Druhý snímek této novy v galaxii M31 pořízený v objevové noci. Vznikl sečtením 7 šedesátisekundových expozic. Nova je opět označena dvěmi čárkami. Snímek je zpracován stejným způsobem jako předešlý. Nova je viditelná stejně jako na předchozím snímku, což podpořilo fakt, že se jedná o reálný objekt
Tento snímek byl pořízen v noci 1./2.10. 2003 za podprůměrných pozorovacích podmínek a vznikl sečtením 29 šedesátisekundových expozic. I přes to, že nova oproti objevové noci mírně zeslábla, je velice dobře vidět a je na snímku označena dvěmi čárkami. Zpracování obrazu proběhlo stejným způsobem jako u snímků pořízených v objevové noci. Byla jím definitivně potvrzena existence této novy Nova v galaxii M31


V této části stránky si můžete prohlédnout snímky novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
v noci 14./15.7. 2003


Nova v galaxii M31 Novu jsem objevil na tomto složeném snímku pořízeném v noci 14./15.7. 2003. Vznikl složením 7 šedesátisekundových expozic. Nova je i přes výrazné rušení Měsícem dobře vidět a je označena dvěmi čárkami. Na jednotlivých šedesátisekundových snímcích byla na samé hranici viditelnosti. Jasnost se v době objevu pohybovala kolem 16.9 magnitudy v oboru R, byla tedy přibližně 50000x slabší, než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze prosté rušivého osvětlení
Tento snímek vznikl sečtením 19 šedesátisekundových expozic pořízených v noci 15./16.7. 2003. Nova je opět dobře vidět a je označena dvěmi čárkami. Snímky byly pořízeny za špatných pozorovacích podmínek, kdy silně rušil Měsíc a zbytky rozpadající se oblačnosti. Nova za 24 hodin zeslábla na 50% objevové jasnosti Nova v galaxii M31


V této části stránky si můžete prohlédnout snímky další novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
v brzkých ranních hodinách 26.6. 2003


Nova v galaxii M31 Snímek pořízený v noci 25./26.6. 2003. Jedná se o šedesátisekundovou expozici, na které jsem "novou hvězdu" objevil. Je označena dvěmi čárkami Pro lepší představu o jasnosti této nové hvězdy lze uvést, že je přibližně 40000x slabší, než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze prosté rušivého osvětlení
Tento snímek vznikl sečtením 15 šedesátisekundových expozic pořízených v objevové noci 25./26.6. 2003. Nova je velmi dobře vidět a je označena dvěmi čárkami Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Tento snímek byl pořízen v noci 20./21.6. 2003 a vznikl sečtením 8 šedesátisekundových expozic. Byl použit jako jeden z referenčních snímků. V místě novy se nenachází žádný objekt
Tento snímek vznikl sečtením 15 šedesátisekundových expozic pořízených v noci 7./8.7. 2003. Nova je stále dobře vidět a je označena dvěmi čárkami. Po velmi rychlém poklesu jasnosti během prvních dvou dní po objevu se tempo zeslabování velmi zpomalilo a nova dokonce od 2. do 7. července mírně zjasnila Nova v galaxii M31

Snímek poměrně slabé komety C/2003 K4 (LINEAR) pořízený v noci 29./30.6. 2003. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Kometa je slabší než 16 magnitud v oboru R a na snímku je označena dvěmi čárkami. Snímky jsou sečteny tak, aby hvězdy zůstaly ostré a tudíž kometa je protáhlá vlivem vlastního pohybu oproti hvězdnému pozadí. Nejvýraznějším útvarem na snímku je však část Řasové mlhoviny v souhvězdí Labutě - pozůstatek po výbuchu supernovy Kometa C/2003 K4 (LINEAR) a Řasová mlhovina
Kometa C/2003 K4 (LINEAR) Snímek komety C/2003 K4 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.6. 2003. Sečteno 17 šedesátisekundových expozic. Jedná se o nově objevený objekt, který zatím jeví jen velmi slabou kometární aktivitu. Měla by však postupně zjasňovat a dosáhnout vzhledu typické komety. Na snímku je označena dvěmi čárkami
Snímek komety C/2003 H1 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.6. 2003. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Kometa je již mírně jasnější než 15 magnitud v oboru R a vytvořila již poměrně nápadný ohon Nachází se těsně pod středem snímku Kometa C/2003 H1 (LINEAR)
Kometa C/2001 RX14 (LINEAR) Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.5. 2003. Sečteno 11 čtyřicetisekundových expozic. Kometa již výrazně slábne. Její ohon je již velmi málo nápadný a má složitější strukturu než dříve - jedna jeho část vybíhá z komy doleva dolů a hlavní část (ikdyž dosahuje velmi malého jasu) se pak táhne doprava nahoru až za okraj snímku
Výřez ze snímku komety C/2001 K5 (LINEAR) pořízeného v noci 4./5.5. 2003. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. V ohonu komety se objevil výrazný výtrysk hmoty v podobě úzkého "paprsku", který je vidět na pravém okraji ohonu. Kometa díky této zvýšené aktivitě zjasnila o 0.3 magnitudy (tedy přibližně o 30%) Kometa C/2001 K5 (LINEAR)
Kometa C/2003 H1 (LINEAR) Snímek komety C/2003 H1 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.5. 2003. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Kometa má stále jasnost 15.5 magnitudy v oboru R a je označena dvěmi čárkami. Nachází se v oblasti bohaté na hvězdy
Výborných pozorovacích podmínek bylo využito při získání snímku slábnoucí komety 30P/Reinmuth 1 v noci 3./4.5. 2003. Sečteno 13 devadesátisekundových expozic. Nachází se nad středem snímku a její slabý ohon míří doleva dolů. V levé části snímku je slabě viditelná stopa v podobě "čárky", kterou způsobila družice, která prolétla zorným polem při snímání jedné z dílčích expozic Kometa 30P/Reinmuth 1
Kometa C/2003 H1 (LINEAR) Snímek nově objevené komety C/2003 H1 (LINEAR) pořízený v noci 27./28.4. 2003 krátce po jejím objevu. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Kometa má jasnost 15.5 magnitudy v oboru R a je označena dvěmi čárkami. Nachází se v oblasti bohaté na hvězdy. V pravé části snímku je slabě viditelná stopa v podobě "čárky", kterou způsobila družice, která prolétla zorným polem při snímání jedné z dílčích expozic
Snímek komety C/2001 K5 (LINEAR) pořízený v noci 27./28.4. 2003. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. I přes to, že se již vzdaluje z centrální části sluneční soustavy a její jasnost se pohybuje kolem 15.1 magnitudy, stále ji zdobí dlouhý a nápadný ohon Kometa C/2001 K5 (LINEAR)
Kometa 30P/Reinmuth 1 Snímek komety 30P/Reinmuth 1 pořízený za velmi dobrých pozorovacích podmínek v noci 27./28.4. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa velmi rychle slábne (porovnejte se snímky níže na této stránce), na snímku je označena dvěmi čárkami
Snímek supernovy 2003du v galaxii UGC 9391 pořízený v noci 24./25.4. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Supernova se nachází na jihozápadním okraji slabé nepravidelné galaxie UGC 9391 a je označena dvěmi čárkami. Spektroskopická měření ukazují, že jde o supernovu typu Ia, která dosáhne maximální jasnosti kolem 6. května. Byla tedy objevena ve velmi rané fázi výbuchu Supernova 2003du v galaxii UGC 9391
Další snímek supernovy 2003du v galaxii UGC 9391 pořízený v noci 27./28.4. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Supernova je 2.2x jasnější než před třemi dny (porovnejte s předchozím snímkem) a nadále zjasňuje. Je opět označena dvěmi čárkami Supernova 2003du v galaxii UGC 9391
Další snímek supernovy 2003du v galaxii UGC 9391 pořízený v noci 3./4.8. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Supernova již výrazně zeslábla na 17.0 magnitudy v oboru R (porovnejte s předchozími snímky). Je opět označena dvěmi čárkami Supernova 2003du v galaxii UGC 9391
Kometa C/2003 F1 (LINEAR) Snímek komety C/2003 F1 (LINEAR) pořízený v noci 8./9.4. 2003. Sečteno 15 devadesátisekundových expozic. Kometa má jasnost pouze 17.2 magnitudy v oboru R a je na snímku označena dvěmi čárkami. Doprava nahoru se táhne její velmi slabý a krátký ohon. V horní části snímku je zachycena galaxie NGC 6358
Snímek komety C/2003 F1 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.4. 2003. Sečteno 15 devadesátisekundových expozic. Kometa má jasnost pouze 17.3 magnitudy v oboru R a je na snímku označena dvěmi čárkami. Doprava nahoru se táhne její velmi slabý a krátký ohon. Dlouhý a jasný "paprsek" táhnoucí se vodorovně přes snímek je způsoben lomem světla nedaleké druhé nejjasnější hvězdy souhvězdí Draka v tubusu dalekohledu Kometa C/2003 F1 (LINEAR)
Kometa C/2001 K5 (LINEAR) Snímek komety C/2001 K5 (LINEAR) pořízený v noci 23./24.3. 2003. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Ikdyž je kometa v současné době již poměrně dlouho po průchodu perihelem a zeslábla na 14.8 magnitudy v oboru R, zdobí ji poměrně dlouhý a nápadný ohon
Snímek komety 30P/Reinmuth 1 pořízený v noci 23./24.3. 2003. Sečteno 7 šedesátisekundových expozic. Na snímku jsou kromě komety (ta je označena dvěmi čárkami) zachyceny 4 galaxie, z nichž tři nejjasnější nesou označení NGC 3605, NGC 3607 a NGC 3608. Nevýrazný ohon komety se táhne doprava Kometa 30P/Reinmuth 1
Kometa 30P/Reinmuth 1 Snímek komety 30P/Reinmuth 1 pořízený v noci 22./23.3. 2003. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Na snímku jsou kromě komety zachyceny 2 jasné galaxie NGC 3605 a NGC 3607 a jedna slabší vpravo nahoře. Kometu prozradí nevýrazný ohon táhnoucí se doprava a zejména porovnání s předchozím a následujícím snímkem
Snímek komety 30P/Reinmuth 1 pořízený v noci 21./22.3. 2003. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Na snímku jsou kromě komety zachyceny 2 jasné galaxie NGC 3605 a NGC 3607. Kometu prozradí nevýrazný ohon táhnoucí se doprava a zejména porovnání s předchozími dvěma snímky Kometa 30P/Reinmuth 1
Kometa C/2002 X5 Kudo-Fujikawa Snímek komety C/2002 X5 Kudo-Fujikawa pořízený večer 21.3. 2003. Sečteno 14 čtyřicetisekundových expozic. Kometa se nacházela velmi nízko nad jihojihozápadním obzorem na světlé soumrakové obloze. Navíc ve směru, kde velmi výrazně ruší parazitní světlo. Kometa již po průchodu perihelem rychle slábne, nyní dosahuje cca 13 mag v oboru R. Stále je ale patrný prachový ohon táhnoucí se doleva dolů od hlavy komety
Snímek komety 155P/Shoemaker 3 pořízený v noci 21./22.3. 2003. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Kometa velmi rychle zeslábla na téměř 16 magnitud. Má již jen velmi nenápadný ohon mířící doleva a na snímku je označena dvěmi čárkami Kometa 155P/Shoemaker 3
Kometa C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) těsně u hvězdy Betelgeuse Snímek komety C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) pořízený v noci 21./22.3. 2003. Sečteno 15 čtyřicetisekundových expozic. Kometa se nachází v levé horní části snímku a prozradí ji zejména ohon táhnoucí se doleva. Těsně za horním okrajem snímku se nacházela jedna z nejjasnějších hvězd severní oblohy - alfa Ori (Betelgeuse). Paprsky táhnoucí se od horního okraje a velký gradient jasu pozadí jsou způsobeny právě touto velmi jasnou hvězdou
Snímek supernovy 2003cg v galaxii NGC 3169 pořízený v noci 23./24.3. 2003. Sečteno 10 čtyřicetisekundových expozic. Supernova je označena dvěmi čárkami. Na snímku jsou zachyceny ještě další dvě výrazné galaxie NGC 3165 a NGC 3166 Supernova 2003cg v galaxii NGC 3169
Snímek supernovy 2003cg v galaxii NGC 3169 pořízený v noci 3./4.5. 2003. Sečteno 9 čtyřicetisekundových expozic. Supernova je označena dvěmi čárkami. Je již podstatně slabší, než na předešlém snímku Supernova 2003cg v galaxii NGC 3169
Kometa C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) Snímek komety C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) pořízený v noci 25./26.2. 2003. Sečteno 20 čtyřicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen v logaritmické škále jasu. Úzký ohon komety se táhne doprava nahoru. Zajímavý je výtrysk hmoty, který vybíhá z jádra komety směrem doleva nahoru, točí se a pokračuje dále nahoru jako druhý méně výrazný proud tvořící ohon. Kometa se pohybuje v oblasti velmi bohaté na hvězdy
Snímek komety C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) pořízený v noci 22./23.2. 2003. Sečteno 30 třicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen v logaritmické škále jasu. Úzký ohon komety se táhne doprava nahoru. Zajímavý je výtrysk hmoty, který vybíhá z jádra komety směrem doleva nahoru Kometa C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
Kometa C/1999 U4 (CATALINA-Skiff) Snímek komety C/1999 U4 (CATALINA-Skiff) pořízený v noci 22./23.2. 2003. Sečteno 13 devadesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami. I přes to, že dosahuje jasnosti pouze 16 magnitud, má poměrně dlouhý ohon táhnoucí se doprava nahoru až za okraj snímku
Snímek galaxie M51 pořízený v noci 22./23.2. 2003. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Snímek nebyl jakkoli dodatečně upravovaný a je zobrazen v lineární škále jasu Galaxie M51
Kometa C/2002 V1 (NEAT) Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený večer 8.2. 2003. Sečteno 18 třicetisekundových expozic. Snímky byly získány na světlé soumrakové obloze nízko nad obzorem. Jasnost komety se pohybovala okolo 3.7 magnitudy a byla vidět i pouhým okem
Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený večer 1.2. 2003. Sečteno 19 třicetisekundových expozic. Kometa již byla vidět pouhým okem - dosáhla jasnosti 5 mag. Tato série snímků byla získána na dost světlé soumrakové obloze Kometa C/2002 V1 (NEAT)
Kometa C/2002 V1 (NEAT) Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený večer 1.2. 2003. Sečteno 22 třicetisekundových expozic. Tato série snímků byla získána krátce po předešlé sérii
Tento snímek komety C/2002 V1 (NEAT) vznikl sečtením předešlých dvou sérií, tedy celkem 41 třicetisekundových expozic. Ohon je zde ještě nápadnější, avšak díky velmi rychlému vývoji nejsou nejjemnější detaily ve vláknech ohonu patrné Kometa C/2002 V1 (NEAT)
Kometa C/2002 V1 (NEAT) Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený večer 17.1. 2003. Sečteno 35 třicetisekundových expozic. Kometu již zdobí pěkný ohon, táhnoucí se daleko za okraj snímku. Na jednotlivých snímcích byl patrný velmi rychlý vývoj vzhledu detailů (proudů) v ohonu. Tyto detaily však zmizely po sečtení všech 35 snímků, ale ohon je na tomto složeném snímku podstatně nápadnější nežli na jednotlivých snímcích. Pozorování totiž velmi silně rušil Měsíc v úplňku
Snímek centrální části galaxie M101 pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 20 šedesátisekundových expozic. Snímek byl pořízen za průměrných pozorovacích podmínek Galaxie M101
Galaxie M81 Snímek centrální části galaxie M81 pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Snímek byl pořízen za podprůměrných pozorovacích podmínek, přecházela nízká oblačnost. Výsledný snímek byl zpracován pomocí rozostřené masky (unsharp masking) a je zobrazen v logaritmické škále jasu
Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 28 čtyřicetisekundových expozic. Kometa je mírně slabší než 11 magnitud a zdobí ji velice výrazný prachový ohon táhnoucí se až za okraj snímku Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Kometa C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) Snímek komety C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 34 čtyřicetisekundových expozic. Tato kometa je zajímavá také tím, že má nápadný prachový ohon ve tvaru široce rozevřeného vějíře. Nerovnoměrné pozadí snímku je způsobené parazitním světlem vzniklým osvětlením nedalekého kostela. Výrazné světelné sloupy nyní nad jihozápadním obzorem sahají a osvětlují oblohu do výšky cca 60 stupňů a výrazně ruší pozorování na mém stanovišti především v tomto směru
Snímek komety C/2002 O7 (LINEAR) pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Jasnost této slabé komety je nižší než 16 magnitud a na snímku je označena dvěmi čárkami Kometa C/2002 O7 (LINEAR)
Kometa C/2002 X1 (LINEAR) Snímek komety C/2002 X1 (LINEAR) pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Postupně zjasňuje a vytvořila již ohon směřující doleva. Na snímku je označena dvěmi čárkami
Snímek komety C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 15 čtyřicetisekundových expozic. Tato kometa je již viditelná v triedrech a měla by nadále zjasňovat. V březnu by mohla dosáhnout hranice viditelnosti pouhým okem na tmavé ničím nerušené obloze. Má velmi velkou komu (ve skutečnosti zabírající plochu téměř celého snímku) a slabý ohon mířící doprava Kometa C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
Kometa 30P/Reinmuth 1 Snímek komety 30P/Reinmuth 1 pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 10 čtyřicetisekundových expozic. Nachází se kousek vpravo od středu snímku a její ohon míří doprava
Snímek komety 67P/Churyumov-Gerasimenko pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 9 čtyřicetisekundových expozic. Kometa se nachází u pravého okraje snímku. Má vějířovitou komu a slabý ohon mířící doprava nahoru Kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
Kometa 81P/Wild 2 Snímek komety 81P/Wild 2 pořízený v noci 1./2.2. 2003. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Nachází se uprostřed snímku a je označena dvěmi čárkami. Velice slabý ohon míří doleva nahoru
Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 15 čtyřicetisekundových expozic. Kometa je mírně jasnější než 12 magnitud a zdobí ji velice výrazný prachový ohon táhnoucí se až za okraj snímku Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Kometa C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) Snímek komety C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 11 třicetisekundových expozic. Tato kometa je zajímavá také tím, že má nápadný prachový ohon ve tvaru široce rozevřeného vějíře. Nerovnoměrné pozadí snímku je způsobené parazitním světlem vzniklým osvětlením nedalekého kostela. Výrazné světelné sloupy nyní nad jihozápadním obzorem sahají a osvětlují oblohu do výšky cca 60 stupňů a výrazně ruší pozorování na mém stanovišti především v tomto směru
Snímek komety C/2000 SV74 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Již slábnoucí kometa se nachází uprostřed snímku Kometa C/2000 SV74 (LINEAR)
Kometa C/2002 U2 (LINEAR) Snímek komety C/2002 U2 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteny 4 šedesátisekundové expozice. Kometa je označena dvěmi čárkami
Snímek komety 155P/Shoemaker 3 pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa se nachází mírně vlevo nad středem snímku. Má poměrně nápadný ohon mířící doprava Kometa 155P/Shoemaker 3
Kometa C/1999 U4 (Catalina-Skiff) Snímek komety C/1999 U4 (Catalina-Skiff) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Slabá kometa je na snímku označena dvěmi čárkami
Snímek komety C/2002 X1 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.1. 2003. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Kometa od svého objevu pozvolna zjasňuje. Na snímku je označena dvěmi čárkami Kometa C/2002 X1 (LINEAR)
Kometa C/2002 X5 Kudo-Fujikawa Snímek komety C/2002 X5 Kudo-Fujikawa pořízený večer 6.1. 2003. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Snímáno na světlé soumrakové obloze velmi nízko nad západním obzorem přes hustou vysokou oblačnost


Nejnovější snímky pořízené CCD kamerou v roce 2004
Snímky pořízené CCD kamerou v roce 2002

Stránku vytvořili Kamil Hornoch a Martin Plšek.
Poslední úpravy: 31.12. 2003
E-mail: hornoch@astro.sci.muni.cz nebo xplsek01@seznam.cz