SNÍMKY POŘÍZENÉ CCD KAMEROU V ROCE 2002

klikněte na obrázek a uvidíte jej v plném rozlišení

Snímky pořídil Kamil Hornoch v Lelekovicích CCD kamerou SBIG ST-6V přes dalekohled Newton 350/1660 za použití R filtru během roku 2002

Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.12. 2002. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Kometa je mírně jasnější než 12 magnitud a zdobí ji výrazný prachový ohon táhnoucí se až za okraj snímku Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Blízkozemní planetka 2002 XZ38 Snímek blízkozemní planetky 2002 XZ38 pořízený v noci 11./12.12. 2002. Sečteno 11 devadesátisekundových expozic. Planetka se pohybovala velmi hustým hvězdným polem a je označena dvěmi čárkami
Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 10./11.12. 2002. Sečteno 24 čtyřicetisekundových expozic. Kometa je mírně jasnější než 12 magnitud a zdobí ji výrazný prachový ohon táhnoucí se až za okraj snímku Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Kometa C/2002 V1 (NEAT) Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený v noci 11./12.12. 2002. Sečteno 10 třicetisekundových expozic
Snímek planetky 2002 CE10 pořízený v noci 10./11.12. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Planetka je označena dvěmi čárkami. Je zajímavá především svojí drahou, velmi podobnou kometám. Snímky byly pořízeny za účelem změření přesných pozic a zjištění případné kometární aktivity Planetka 2002 CE10
Kometa C/2002 R3 (LONEOS) Snímek komety C/2002 R3 (LONEOS) pořízený v noci 10./11.12. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami. V levém dolním rohu snímku je zachycena poměrně výrazná galaxie
Snímek planetky (14124) Kamil pořízený v noci 10./11.12. 2002. Sečteno 7 šedesátisekundových expozic. Planetka již slábne, je již slabší než 17.5 magnitudy. Je označena dvěmi čárkami Planetka (14124) Kamil
Kometa C/2002 X1 (LINEAR) Snímek nově objevené komety C/2002 X1 (LINEAR) pořízený v noci 10./11.12. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami
Snímek komety 155P/Shoemaker 3 pořízený v noci 9./10.12. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa je jen mírně jasnější než 15 magnitud, ale má poměrně nápadný ohon mířící doprava. Nachází se kousek vpravo dolů od středu snímku Kometa 155P/Shoemaker 3
Kometa C/2002 T7 (LINEAR) Snímek pořízený v noci 9./10.12. 2002 šedesátisekundovou expozicí. Zatím poměrně slabá kometa C/2002 T7 (LINEAR) je označena dvěmi čárkami, v průběhu roku 2004 by však měla být dle současných předpokladů viditelná pouhým okem. Nejvýraznějším objektem na snímku je velice jasná hvězda, druhá nejjasnější ze souhvězdí Býka
Snímek komety C/2002 V1 (NEAT) pořízený v noci 9./10.12. 2002. Sečteno 12 třicetisekundových expozic. Kometa je jasná 12 magnitud a rychle zjasňuje. V první polovině února 2003 by měla být nápadným objektem večerní oblohy i pro pouhé oko Kometa C/2002 V1 (NEAT)
Centrální část galaxie M33 Snímek zachycující centrální část galaxie M33 byl pořízen v noci 10./11.11. 2002 v rámci testování dosahu a kvality obrazu dalekohledu po obnovení odrazné vrstvy primárního zrcadla. Dosah se zvýšil o 0.6 magnitudy. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic
Snímek transneptunického tělesa 2002 TX300 pořízený v noci 10./11.11. 2002. Sečteno 22 šedesátisekundových expozic. Levá část obrázku zachycuje stejnou oblast (o velikosti 7'x4') jak je zachycena v Druhé palomarské digitalizované přehlídce oblohy, v pravé části je pak snímek zachycující velmi slabé těleso 2002 TX300, které je označeno dvěmi čárkami. Jeho jasnost se pohybuje kolem R=19.3 magnitudy Transneptunické těleso 2002 TX300
Kometa C/2002 U2 (LINEAR) Snímek pořízený v noci 10./11.11. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. V pravé části snímku je zachycena poměrně slabá kometa C/2002 U2 (LINEAR), která však má poměrně výrazný ohon táhnoucí se doprava nahoru
Snímek planetky (14124) Kamil pořízený v noci 10./11.11. 2002. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Planetka je právě v přísluní a dosahuje maximální jasnosti R=16.5 magnitudy. Je označena dvěmi čárkami Planetka (14124) Kamil
Kometa C/2002 V1 (NEAT) a planetka (3701) Purkyně Snímek pořízený v noci 10./11.11. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Na snímku je zachycena v jeho dolní části kometa C/2002 V1 (NEAT), která by měla výrazně zjasňovat a v horní části pak planetka (3701) Purkyně objevená A. Mrkosem na Kleti. Planetka se pohybuje stejným směrem jako kometa, avšak úhlově 3x pomaleji, takže je zobrazena protažená podobně jako hvězdy v pozadí. Oba objekty jsou označeny dvěmi čárkami

V následující části stránky si můžete prohlédnout snímky novy nacházející se v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy objevené Kamilem Hornochem
4.8. 2002


Nova v galaxii M31 Snímek pořízený v noci 3./4.8. 2002. Sečteny 3 šedesátisekundové expozice. "Nová hvězda" je označena dvěma čárkami. Leží těsně nad dolním okrajem snímku. Právě na tomto snímku byla objevena. Pro lepší představu o jasnosti této nové hvězdy lze uvést, že je přibližně 60000x slabší, než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze prosté rušivého osvětlení
Další snímek, na kterém se definitivně potvrdila existence nové hvězdy (která se nevyskytuje na žádné z 8 fotografických desek pořízených na observatoři Mount Palomar v USA v rámci I. a II. Palomarské přehlídky oblohy) se podařilo získat až v noci 17./18.8. 2002. Pro dostatečný dosah snímku bylo pořízeno a následně sečteno 15 snímků, každý s šedesátisekundovou expozicí. Zde je stejně jako u následujících snímků zobrazen zvětšený výřez blízkého okolí novy, která nepatrně zeslábla z objevových 17.0 magnitudy v oboru R na 17.1 magnitudy Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 25./26.8. 2002. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Pozorování velmi výrazně rušila vysoká oblačnost, zákal a především svit Měsíce. I přes tyto nepříznivé okolnosti se podařilo zjistit, že objekt začal poměrně rychle slábnout
Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 29./30.8. 2002. Tento snímek pořídil Peter Kušnirák na observatoři Ondřejov pomocí CCD kamery na 0.65-m dalekohledu přes R filtr. Jsou sečteny 2 třistasekundové expozice. Je vidět, že došlo k dalšímu poklesu jasnosti novy na 18.5 magnitudy v oboru R. I v této noci velmi výrazně rušila vysoká oblačnost, zákal a svit Měsíce Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 30./31.8. 2002. Sečteno 16 šedesátisekundových expozic. Důkladné zpracování umožnilo zjistit, že nova oproti předchozí noci zeslábla o další desetinu magnitudy
Zvětšený výřez ze snímku pořízeného ve stejné noci jako předchozí snímek. Tento snímek pořídil Peter Kušnirák na observatoři Ondřejov pomocí CCD kamery na 0.65-m dalekohledu přes R filtr. Je sečteno 5 třistasekundových expozic. Snímek byl pořízen za lepších podmínek než byly v předchozích nocích, což umožnilo dosáhnout limitní hvězdné velikosti kolem 21.0 magnitudy v oboru R. Nejslabší zde zachycené hvězdy jsou tedy dvoumilionkrát slabší, než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze prosté rušivého osvětlení Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 3./4.9. 2002. Sečteno 30 šedesátisekundových expozic. Nova opět zřetelně zeslábla
Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 4./5.9. 2002. Sečteno 50 šedesátisekundových expozic Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 6./7.9. 2002. Sečteno 40 šedesátisekundových expozic. Nova sice opět mírně zeslábla, ale díky velmi dobrým pozorovacím podmínkám je na složeném snímku dobře viditelná
Zvětšený výřez ze snímku pořízeného ve stejné noci jako předchozí snímek. Tento snímek pořídil Peter Kušnirák na observatoři Ondřejov pomocí CCD kamery na 0.65-m dalekohledu přes R filtr. Jsou sečteny 4 třistasekundové expozice. Vzhledem k velmi dobrým pozorovacím podmínkám je nova i přes svoji nízkou jasnost velice dobře viditelná Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 7./8.9. 2002. Sečteno 65 šedesátisekundových expozic získaných za zhoršených pozorovacích podmínek. Nova stále pozvolna slábne
Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 11./12.9. 2002. Sečteno 61 šedesátisekundových expozic Nova v galaxii M31
Nova v galaxii M31 Zvětšený výřez ze snímku pořízeného v noci 12./13.9. 2002. Sečteno 50 šedesátisekundových expozic. Nova je již velmi blízko dosahu snímku

Kometa C/2001 RX14 (LINEAR) Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.9. 2002. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Kometa poměrně rychle zjasňuje a již nyní ji zdobí pěkný ohon
Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.9. 2002. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Kometa C/2002 Q2 (LINEAR) Snímek komety C/2002 Q2 (LINEAR) pořízený v noci 11./12.9. 2002. Sečteno 14 šedesátisekundových expozic. Jedná se o jednu ze dvou složek rozpadlé komety (druhá složka je ještě slabší než tato a nese označení C/2002 Q3 (LINEAR)). Kometa je označena dvěmi čárkami
Snímek komety C/2002 Q5 (LINEAR) pořízený v noci 4./5.9. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa má velmi rychlý úhlový pohyb. Je označena dvěmi čárkami Kometa C/2002 Q5 (LINEAR)
Kometa C/2002 Q5 (LINEAR) Snímek komety C/2002 Q5 (LINEAR) pořízený v noci 3./4.9. 2002. Sečteno 9 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami
Snímek planetky (14124) Kamil pořízený v noci 6./7.9. 2002. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic. Ne každý člověk má možnost nasnímat si planetku, která nese jeho jméno. Trvalo rok a půl, než se dostala do pozice umožňující ji nasnímat z mého pozorovacího stanoviště. Byl to celkem zvláštní, slovy těžko popsatelný pocit... Planetka (14124) Kamil
Kometa C/2002 O4 (Hoenig) Snímek komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 20./21.8. 2002. Sečteno 21 třicetisekundových expozic. Kometa dosáhla jasnosti 8 magnitud, a je proto velmi nápadná i přes výrazné rušení Měsícem den před úplňkem. Kromě ohonu mířícího doleva je možné si při pozorném pohledu všimnout dalších dvou proudů unikajícího prachu - doprava nahoru a zejména doprava dolů
Snímek komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteno 21 třicetisekundových expozic. Kromě ohonu mířícího doleva dolů je možné si při pozorném pohledu všimnout dalších dvou proudů unikajícího prachu - nahoru a zejména doprava dolů Kometa C/2002 O4 (Hoenig)
Kometa C/2001 K5 (LINEAR) Složený snímek komety C/2001 K5 (LINEAR). Sečteno 20 šedesátisekundových expozic, které byly získány ve 4 srpnových nocích - 3./4., 5./6., 17./18. a 18./19., každou noc po 5 snímcích. Kometa je tedy zachycena 4x a je vždy označena dvěmi čárkami. První noci odpovídá pozice komety vlevo nahoře, druhé potom vpravo nahoře, třetí vpravo dole a poslední je vlevo dole. Kometa je zachycena v "obrátce" smyčky, kterou na pozemské obloze vykreslila. Je vidět slabý ohon mířící dolů od hlavy komety. Vlivem stále většího rušení svitem Měsíce je ohon v posledních 2 nocích již velmi špatně vidět. Na tom je pěkně vidět, jaký vliv má světelné znečištění na astronomická pozorování - dosah snímků a tím samozřejmě i přesnost veškerých měření klesá při vzrůstajícím jasu pozadí
Snímek komety C/2001 RX14 (LINEAR) pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteno 8 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami. Její chvost se táhne doprava Kometa C/2001 RX14 (LINEAR)
Planetka 2002 NY40 Snímek planetky 2002 NY40 pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteno 12 jednosekundových expozic. Planetka se pohybuje z levého dolního do pravého horního rohu snímku. Délka expozic 1 sekunda byla zvolena proto, aby se obraz planetky "neprotáhl" vlivem velmi rychlého pohybu po obloze. Hvězdné pozadí je oproti planetce 12x jasnější, protože hvězdy jsou zachyceny na všech snímcích na stejném místě, kdežto planetka je zachycena 12x vždy na jiném místě. Složený snímek zachycuje pohyb planetky mezi 21:25-21:32 UT, kdy nás od ní dělila vzdálenost 920000 km
Planetka 2002 NY40 Snímek planetky 2002 NY40 pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteno 9 jednosekundových expozic. Planetka se pohybuje z levého dolního do pravého horního rohu snímku. Hvězdné pozadí je oproti planetce 9x jasnější, protože hvězdy jsou zachyceny na všech snímcích na stejném místě, kdežto planetka je zachycena 9x vždy na jiném místě. Složený snímek zachycuje stále se zrychlující pohyb planetky mezi 00:15-00:20 UT, kdy nás od ní dělila vzdálenost pouze 760000 km
Snímek planetky 2002 NY40 pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteno 6 třicetiosmisekundových expozic. Planetka se pohybuje z levého dolního do pravého horního rohu snímku. Hvězdné pozadí je oproti planetce opět mnohonásobně jasnější. Expozice 38 sekud byla zvolena stejná jako je čas potřebný k digitalizaci a downloadu snímku z CCD kamery do PC. Planetka tedy na složeném snímku vytvořila stejně dlouhé úseky kdy byla snímána a kdy snímána nebyla. Složený snímek zachycuje pohyb planetky mezi 21:16-21:23 UT, kdy nás od ní dělila vzdálenost 930000 km Planetka 2002 NY40
Snímek planetky 2002 NY40 pořízený v noci 17./18.8. 2002. Sečteny 4 třicetiosmisekundové expozice. Planetka se pohybuje z levého dolního do pravého horního rohu snímku. Hvězdné pozadí je oproti planetce mnohonásobně jasnější. Expozice 38 sekud byla zvolena stejná jako je čas potřebný k digitalizaci a downloadu snímku z CCD kamery do PC. Planetka tedy na složeném snímku vytvořila stejně dlouhé úseky kdy byla snímána a kdy snímána nebyla. Složený snímek zachycuje pohyb planetky mezi 00:23-00:29 UT, kdy nás od ní dělila vzdálenost pouze 750000 km. V porovnání s předchozím snímkem je pěkně vidět zrychlující se pohyb planetky po obloze Planetka 2002 NY40
Kometa C/2002 E2 (Snyder-Murakami) Snímek komety C/2002 E2 (Snyder-Murakami) pořízený v noci 5./6.8. 2002 - sečteno 7 stodvacetisekundových expozic. Hlava komety je označena dvěmi čárkami. Slabý ohon se táhne doleva dolů až za okraj snímku. Jasnost komety již klesla na pouhých 16 magnitud. V horní části snímku je zachycena stopa prolétnuvší družice
Snímek komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 5./6.8. 2002. Sečteno 14 třicetisekundových expozic. Doprava dolů se táhne ohon komety (až za okraj snímku), doprava nahoru pak z komy vychází další proud unikajícího prachu a plynu Kometa C/2002 O4 (Hoenig)
Kometa C/2002 O4 (Hoenig) Snímek komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 3./4.8. 2002. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Ikdyž kometa dosahuje viditelnosti malým binarem, není na snímku příliš nápadná kvůli velkému množství hvězd v pozadí
Snímek komety 92P/Sanguin pořízený v noci 3./4.8. 2002. Sečteno 8 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami, její slabý ohon se táhne doprava dolů. Na snímku je kromě hvězd pozadí viditelných i několik galaxií podobně jasných jako kometa a slabších Kometa 92P/Sanguin
Kometa 57P/du Toit-Neujmin-Delporte Snímek "rozpadlé" komety 57P/du Toit-Neujmin-Delporte pořízený v noci 3./4.8. 2002. Sečteno 13 šedesátisekundových expozic
Snímek komety C/2001 N2 (LINEAR) pořízený v noci 3./4.8. 2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami. Slabý ohon se táhne doleva a mírně nahoru Kometa C/2001 N2 (LINEAR)
Kometa C/2002 O4 (Hoenig) Snímek komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 29./30.7. 2002. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Chvost komety se táhne směrem doprava dolů až za okraj snímku
Snímek nově objevené komety C/2002 O4 (Hoenig) pořízený v noci 27./28.7. 2002. Sečteno 15 třicetisekundových expozic. Na snímku je i přes výrazné rušení Měsícem (3 dny po úplňku) patrný chvost táhnoucí se směrem doprava dolů Kometa C/2002 O4 (Hoenig)
Kometa C/2002 E2 (Snyder-Murakami) Snímek komety C/2002 E2 (Snyder-Murakami) pořízený v noci 8./9.7. 2002. Sečteno 8 devadesátisekundových expozic. Kometa již zeslábla pod 15 magnitud, ale i přes to je stále patrný dlouhý chvost táhnoucí se směrem doleva dolů až za okraj snímku
Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) pořízený v noci 8./9.7. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa již zeslábla na 14.5 magnitudy. Při pozorném pohledu je stále dobře patrný velmi široký chvost táhnoucí se směrem dolů až za okraj snímku. Hlava komety je označena dvěma čárkami. Snímek je zobrazen s velkým kontrastem, aby byl chvost s velmi malým jasem lépe patrný Kometa C/2000 WM1 (LINEAR)
Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 7./8.7. 2002 - sečteno 17 čtyřicetisekundových expozic. Kometa již zeslábla pod 9 magnitud, protichvost je však stále stejně nápadný
Snímek jihozápadní části kulové hvězdokupy M 13 pořízený v noci 7./8.7. 2002 - sečteny 3 šedesátisekundové expozice Kulová hvězdokupa M 13
Planetární mlhovina M 27 Snímek planetární mlhoviny M 27 pořízený v noci 8./9.7. 2002 - sečteno 17 čtyřicetisekundových expozic
Tento snímek je totožný s předchozím, ale je zobrazen v logaritmické škále jasu, aby vynikly partie mlhoviny s nízkým jasem Planetární mlhovina M 27
Planetární mlhovina M 57 Snímek planetární mlhoviny M 57 pořízený v noci 7./8.7. 2002 - sečteny 4 šedesátisekundové expozice. Kousek nad středem snímku je zachycena slabá galaxie IC 1296
Snímek galaxie M 51 pořízený v noci 7./8.7. 2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic Galaxie M 51
Kometa C/2000 WM1 (LINEAR) Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) pořízený v noci 26./27.6. 2002. Sečteno 22 šedesátisekundových expozic. I přes to, že rušil vycházející Měsíc a kometa již zeslábla pod 13.5 magnitudy, je dobře patrný velmi široký chvost táhnoucí se směrem dolů až za okraj snímku
Snímek komety C/2001 N2 (LINEAR) pořízený v noci 26./27.6. 2002 - sečteno 12 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěmi čárkami. Rušil Měsíc 4 dny po úplňku Kometa C/2001 N2 (LINEAR)
Protichvost komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 26./27.5. 2002. Sečteno 16 čtyřicetisekundových expozic. Vzhled komety se za poslední dva týdny téměř nezměnil, kometa však zeslábla na 8.5 magnitudy. Při pořizování snímků silně rušil Měsíc
Snímek kulové hvězdokupy M5 pořízený v noci 25./26.6. 2002 - sečteno 6 třicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen v logaritmické škále jasu Kulová hvězdokupa M5
Kulová hvězdokupa M5 Snímek je totožný s předchozím, ale je zobrazen v lineární škále jasu, aby byly vidět hvězdy i v centrální části hvězdokupy a byl zachován poměr jasností hvězd zachycených na snímku. Je vidět, že v centrální části hvězdokupy je nejvíce jasných hvězd
Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 18./19.6. 2002. Sečteno 20 šedesátisekundových expozic. Snímek zachycuje slabý hlavní chvost mířící doleva dolů a především výrazný protichvost mířící doprava nahoru. Celková jasnost komy klesla na 7.5 magnitudy. Snímek byl pořízen za špatných pozorovacích podmínek, kdy přecházela vysoká oblačnost, která byla navíc nasvícena Měsícem, což se projevilo především na nerovnoměrném jasu pozadí snímku Protichvost komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2001 K5 (LINEAR) Snímek komety C/2001 K5 (LINEAR) pořízený v noci 14./15.6. 2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa se nachází uprostřed snímku, její úzký ohon míří doprava dolů
Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 14./15.6. 2002. Sečteno 9 šedesátisekundových expozic. Snímek zachycuje slabý hlavní chvost mířící doleva dolů a především výrazný protichvost mířící doprava nahoru. Celková jasnost komy byla 7 magnitud Protichvost komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 18./19.5. 2002. Sečteno 7 šedesátisekundových expozic. Snímek je zobrazen "pseudobarevně" pro zvýraznění detailů v komě. Snímek zachycuje pouze vnitřní část komy, jejíž průměr dosahoval téměř 20'. Celková jasnost komy byla 5.5 magnitudy. Jsou vidět výrazné změny vzhledu proudů prachu v místech, kde se v komě začíná tvořit ohon oproti snímku, který byl pořízen o 48 hodin dříve

V následující části stránky si můžete prohlédnout snímky deseti komet, sledovaných v noci 16./17.5. 2002


Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen "pseudobarevně" pro zvýraznění detailů v komě. Snímek zachycuje pouze vnitřní část komy, jejíž průměr dosahoval cca 20'. Celková jasnost komy byla 5.5 magnitudy Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2000 WM1 (LINEAR) Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 8 šedesátisekundových expozic
Snímek komety C/2002 E2 (Snyder-Murakami) pořízený v noci 16./17.5. 2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic Kometa C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
Kometa C/2001 OG108 (LONEOS) Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS) pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 15 čtyřicetisekundových expozic. Kometa velmi rychle slábne a ztrácí svoji kometární aktivitu
Snímek komety C/2002 H2 (LINEAR) pořízený v noci 16./17.5. 2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic Kometa C/2002 H2 (LINEAR)
Kometa C/2000 SV74 (LINEAR) Snímek komety C/2000 SV74 (LINEAR) pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 15 devadesátisekundových expozic. Kometa přecházela před hvězdou
Snímek komety C/2001 N2 (LINEAR) pořízený v noci 16./17.5. 2002 - sečteno 6 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěma čárkami. Bohužel prolétá oblastí velmi bohatou na hvězdy v pozadí, takže se jeví na snímku velmi nenápadná. Z původní dvanáctisnímkové série muselo být 6 snímků vynecháno z dalšího zpracování, protože kometa procházela před hvězdou. Z tohoto důvodu nejsou hvězdy zobrazeny jako spojité řárky, ale jako mírně protažené dvojice Kometa C/2001 N2 (LINEAR)
Kometa 19P/Borrelly Snímek již velice slabé komety 19P/Borrelly pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 7 devadesátisekundových expozic. Kometa si stále zachovává vzhled širokého vějíře
Snímek komety 65P/Gunn pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic Kometa 65P/Gunn
Kometa 22P/Kopff Snímek komety 22P/Kopff pořízený v noci 16./17.5. 2002. Sečteno 9 šedesátisekundových expozic
Šedesátisekundový snímek komety 22P/Kopff pořízený v noci 16./17.5. 2002, na kterém je zachycen přelet rotující družice, která při své rotaci velmi výrazně měnila svoji jasnost Kometa 22P/Kopff a rotující družice

Kometa C/2002 H2 (LINEAR) Snímek komety C/2002 H2 (LINEAR) pořízený v noci 7./8.5. 2002 - sečteno 9 šedesátisekundových expozic. Je vidět slabý ohon táhnoucí se doprava dolů
Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) pořízený v noci 7./8.5. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometu stále zdobí velice výrazný prachový ohon. Několik snímků této komety z roku 2001 si můžete prohlédnout když kliknete ZDE Kometa C/2000 WM1 (LINEAR)
Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený v noci 30.4./1.5. 2002. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen "pseudobarevně" pro zvýraznění detailů v komě. Snímek zachycuje pouze vnitřní část komy, jejíž průměr dosahoval 30'. Celková jasnost komy byla 4.5 magnitudy
Výřez z předchozího snímku komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) - kontrast je upraven tak, aby bylo dobře patrné optické jádro komety a jeho nejbližší okolí. Při pozorném pohledu je vidět, že materiál uniká z jádra ve třech hlavních směrech a především ve směru ke Slunci Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2002 E2 (Snyder-Murakami) Snímek komety C/2002 E2 (Snyder-Murakami) pořízený v noci 30.4./1.5. 2002 - sečteno 8 devadesátisekundových expozic. Je vidět výrazný prachový ohon táhnoucí se doprava dolů
Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS) pořízený v noci 30.4./1.5. 2002. Sečteno 15 čtyřicetisekundových expozic. Je pěkně vidět široký prachový chvost vycházející z velmi kondenzované (téměř stelární) komy. Během necelého měsíce kometa velmi výrazně změnila svůj vzhled - viz snímky této komety níže na této stránce Kometa C/2001 OG108 (LONEOS)
Kometa C/2002 H2 (LINEAR) Snímek komety C/2002 H2 (LINEAR) pořízený v noci 30.4./1.5. 2002 - sečteno 8 šedesátisekundových expozic. Je vidět poměrně slabý ohon táhnoucí se doprava dolů z komy, jejíž jasnost je přibližně 13 magnitud
Snímek komety 65P/Gunn pořízený v noci 7./8.4. 2002. Sečteno 11 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěma čárkami. Je vidět krátký slabý ohon mířící doprava nahoru Kometa 65P/Gunn
Kometa C/1999 U4 (Catalina-Skiff) u galaxie NGC 3027 Snímek komety C/1999 U4 (Catalina-Skiff) pořízený v noci 7./8.4. 2002 - sečteno 8 devadesátisekundových expozic. Při nastavení vyššího kontrastu je patrný poměrně dlouhý slabý ohon táhnoucí se doprava nahoru. Kometa je označena dvěma čárkami. Na snímku je zachyceno několik galaxií, nejvýraznější z nich je NGC 3027.
Snímek supernovy 2002bu v galaxii NGC 4242 pořízený v noci 5./6.4. 2002 - sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Supernova je zachycena ve fázi maximální jasnosti, kdy dosáhla R = 14.8 magnitudy a je označena dvěma čárkami. Vpravo je pak snímek stejné supernovy pořízený v noci 14./15.6. 2002 (sečteno 7 devadesátisekundových expozic). Supernova již zeslábla na R = 16.6 magnitudy Supernova 2002bu v NGC 4242 Supernova 2002bu v NGC 4242
Supernova 2002bx v IC 2461 Snímek supernovy 2002bx v galaxii IC 2461 pořízený v noci 5./6.4. 2002 - sečteno 9 devadesátisekundových expozic. Supernova má jasnost 16.1 magnitudy a je označena dvěma čárkami
Snímek komety 65P/Gunn pořízený v noci 5./6.4. 2002. Sečteno 17 šedesátisekundových expozic. Kometa je označena dvěma čárkami Kometa 65P/Gunn
Kometa C/2001 OG108 (LONEOS) Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS) pořízený v noci 4./5.4. 2002. Sečteno 30 čtyřicetisekundových expozic. Snímek je zobrazen tak, aby byl dobře viditelný prachový chvost táhnoucí se až za okraj snímku
Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS), který je totožný s předchozím, ale je zobrazen v logaritmické škále Kometa C/2001 OG108 (LONEOS)
Kometa C/2001 OG108 (LONEOS) Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS), který je totožný s předchozími dvěma, ale kontrast je upraven tak, aby byla patrná struktura vnitřní komy
Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS) pořízený večer 3.4. 2002. Sečteno 20 třicetisekundových expozic. Na snímku je dobře viditelný prachový chvost táhnoucí se za okraj snímku. Při zobrazení originálního snímku se zvýšením kontrastu je dobře patrný také oblak prachu tvaru vějíře, který se nachází na straně přivrácené Slunci (na snímku směr dolevadolů od nejjasnější části komy). Snímek byl pořízen za silného větru, jehož následkem docházelo k vibracím dalekohledu a tím ke snížení ostrosti obrazu. Celkem bylo pořízeno 30 snímků, z nichž muselo být 10 vyřazeno, což je dobře patrné na "nespojitých" stopách hvězd Kometa C/2001 OG108 (LONEOS)
Kometa C/2001 OG108 (LONEOS) Snímek komety C/2001 OG108 (LONEOS), který je totožný s předchozím, ale je na něm upravena úroveň kontrastu pro zvýraznění ohonu komety
Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený večer 13.3. 2002. Sečteno 40 patnáctisekundových expozic. Kometa byla i za dost špatných podmínek snadno viditelná pouhým okem a měla celkovou jasnost 3.8 magnitudy Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený večer 10.3. 2002. Sečteno 40 patnáctisekundových expozic. Kometa byla dobře viditelná pouhým okem a měla celkovou jasnost 4.0 magnitudy
Snímek komety C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) pořízený večer 8.3. 2002. Sečteno 40 patnáctisekundových expozic. Kometa již byla viditelná pouhým okem a měla celkovou jasnost 4.1 magnitudy Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
Kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) Snímek je totožný s předchozím, je však zobrazen tak, aby byly vidět detaily v ohonu i v přezářené komě
Snímek planetky 2001 TX16 pořízený v noci 4./5.3. 2002. Sečteno 90 devadesátisekundových expozic. Planetka je díky svému pohybu zachycena jako "čárka". Velmi jasná hvězda na horním okraji snímku je o trochu slabší než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy na tmavé obloze. Nejslabší zachycené hvězdy mají jasnost kolem 20.5 magnitudy v oboru R, jsou tedy přibližně milionkrát slabší než nejslabší pouhým okem viditelné hvězdy Planetka 2001 TX16
Planetka 2001 TX16 Další snímek planetky 2001 TX16 pořízený v noci 8./9.3. 2002. Sečteno 110 devadesátisekundových expozic. Celkový "čistý" expoziční čas tedy činí dvě a třičtvrtě hodiny. Kromě planetky je zachyceno několik slabých galaxií a hvězdy pozadí. Na stopě planetky si můžete všimnout zeslabení v dolní části, které způsobila vysoká oblačnost
Snímek slábnoucí supernovy 2002ap v galaxii M74 pořízený večer 8.3.2002 - sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Supernova 2002ap v M74
Planetka (1730) Marceline a kometa P/2001 MD7 (LINEAR) Snímek komety P/2001 MD7 (LINEAR), na kterém byla rovněž zachycena planetka (1730) Marceline. Pořízeno večer 8.3. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Vzhledem k tomu, že se planetka pohybovala stejným směrem a jen o trochu pomaleji než kometa, jsou oba tyto objekty zachyceny "ostře", kdežto obrazy hvězd pozadí jsou protaženy. Kometa je difůzní objekt ležící kousek doleva dolů od středu snímku, planetka pak těsně nad dolním okrajem snímku.
Snímek Krabí mlhoviny (pozůstatek po výbuchu supernovy) pořízený večer v noci 15./16.2. 2002. Sečteno 21 šedesátisekundových expozic Krabí mlhovina M1
Krabí mlhovina M1 Tento snímek Krabí mlhoviny je totožný s předchozím, ale pro zvýšení nápadnosti jemných struktur v mlhovině je zobrazen v negativu
Snímek jižní části rozlehlé galaxie M33 pořízený v noci 15./16.2. 2002. Sečteno 7 šedesátisekundových expozic Galaxie M33
Galaxie M51 Snímek galaxie M51 pořízený v noci 15./16.2. 2002. Sečteno 5 devadesátisekundových expozic
Snímek komety P/2001 MD7 (LINEAR) pořízený v noci 14./15.2. 2002. Sečteno 12 šedesátisekundových expozic. V průběhu jedné expozice polem CCD kamery prolétl jasný meteor. Jasnost komety je přibližne 14 magnitud Kometa P/2001 MD7 (LINEAR) a meteor
Kometa 19P/Borrelly a družice Snímek komety 19P/Borrelly pořízený v noci 14./15.2. 2002. Během snímku s expoziční dobou 90 sekund prolétla přímo před optickým jádrem komety rotující družice. Dobře jsou vidět periodicky se opakující dvě různě dlouhá zjasnění družice
Snímek komety 19P/Borrelly pořízený v noci 14./15.2. 2002. Sečteno 30 devadesátisekundových expozic. Je dobře vidět prachový chvost a slabší a kratší protichvost mířící doleva dolů. Jasnost komety je přibližně 13 magnitud Kometa 19P/Borrelly
Kometa C/1999 U4 (Catalina-Skiff) Snímek komety C/1999 U4 (Catalina-Skiff) pořízený v noci 14./15.2. 2002. Sečteno 10 devadesátisekundových expozic. Kometa se nachází uprostřed snímku; její ohon míří doprava nahoru. Jasnost komety je pouze 16 magnitud, je tedy přibližně 10000x slabší než nejslabší okem viditelné hvězdy na tmavé obloze. V pravé horní části snímku je pak zachycena slabá galaxie. V levé horní části je část difrakčního obrazce jasné hvězdy ležící těsně za okrajem snímku
Snímek komety P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT) pořízený v noci 14./15.2. 2002. Sečteno 10 šedesátisekundových expozic. Kometa jasná přibližně 15 magnitud je označena dvěma čárkami. Na snímku je zachyceno ještě několik galaxií v pozadí; nejzajímavější je galaxie u pravého okraje snímku, kterou vidíme "z boku" Kometa P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT)
Kometa P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT) Další snímek komety P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT) pořízený v noci 16./17.2. 2002. Sečteno 15 šedesátisekundových expozic. Kometa je opět označena dvěma čárkami
Zvětšený výřez ze snímku komety C/2002 C2 (LINEAR) pořízený v noci 16./17.2. 2002. Sečteno 15 devadesátisekundových expozic. Kometa jasná přibližně 16.5-17 magnitud je označena dvěma čárkami. Při pozorném pohledu je vidět její slabý ohon mířící doleva nahoru Kometa C/2002 C2 (LINEAR)


Snímky pořízené CCD kamerou v roce 2003
Starší snímky pořízené CCD kamerou

Stránku vytvořili Kamil Hornoch a Martin Plšek.
Poslední úpravy: 31.12.2002
E-mail: hornoch@astro.sci.muni.cz nebo xplsek01@seznam.cz