SNÍMKY POŘÍZENÉ CCD KAMEROU

klikněte na obrázek a uvidíte jej v plném rozlišení

Snímky pořídil Kamil Hornoch v Lelekovicích CCD kamerou SBIG ST-6V přes dalekohled Newton 350/1660 za použití R filtru během r. 2000-2002.

Snímek supernovy 2002ap v galaxii M74 pořízený večer 31.1.2002 Supernova 2002ap v M74
Supernova 2002ap v M74 Snímek supernovy 2002ap v galaxii M74 pořízený večer 3.2.2002
Snímek supernovy 2002ap v galaxii M74 pořízený večer 4.2.2002 Supernova 2002ap v M74
Supernova 2001ib v NGC 7242 Snímek supernovy 2001ib v galaxii NGC 7242
Snímek supernovy 2001ib v galaxii NGC 7242 zobrazený tak, aby byla supernova lépe vidět Supernova 2001ib v NGC 7242
Supernova 2001ib v NGC 7242 Snímek supernovy 2001ib v galaxii NGC 7242 zobrazený tak, aby vynikly galaxie zachycené na snímku. Supernova je však zcela zahalena v záři mateřské galaxie
Snímek supernovy 2001cm v galaxii NGC 5965 Supernova 2001cm v NGC 5965
Supernova 2001B v IC 391 Snímek supernovy 2001B v galaxii IC 391 - detailní výřez z originálního snímku
Snímek supernovy 2001C v galaxii PGC 19975 Supernova 2001C v PGC 19975
Supernova 2001V v NGC 3987 Snímek supernovy 2001V v galaxii NGC 3987 - supernova zachycena ve fázi maximální jasnosti
Snímek supernovy 2001V v galaxii NGC 3987 - supernova již znatelně zeslábla Supernova 2001V v NGC 3987
Supernova 2001V v NGC 3987 Snímek supernovy 2001V v galaxii NGC 3987 - supernova již zeslábla k mezi dosahu
Snímek novy Cygni 2001 Nova Cygni 2001
Nova v galaxii M31 Snímek novy v galaxii M31 pořízený půl dne před oznámením jejího objevu americkými astronomy
Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR), která se teprve přibližovala ke Slunci i Zemi Kometa C/2000 WM1 (LINEAR)
Kometa C/2000 WM1 (LINEAR) Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) - kometa je již asi 100x jasnější než na předchozím snímku
Snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) - kometa je opět asi 100x jasnější než na předchozím snímku Kometa C/2000 WM1 (LINEAR)
Kometa C/2000 WM1 (LINEAR) Pseudobarevný snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) - kometa je ještě jasnější než na předchozím snímku
Tento snímek komety C/2000 WM1 (LINEAR) je totožný s předchozím, ale je zobrazen tak, aby vynikly přímé výtrysky hmoty z jejího jádra mířící dolů, doleva nahoru a doprava nahoru Kometa C/2000 WM1 (LINEAR)
Kometa C/2001 W2 (BATTeRS) Snímek komety C/2001 W2 (BATTeRS) zachycující její "výbuch"
Pseudobarevný snímek komety C/2001 W2 (BATTeRS) zachycující pokračující "výbuch" Kometa C/2001 W2 (BATTeRS)
Kometa C/2001 W2 (BATTeRS) Dvojice zvětšených výřezů předchozích snímků komety C/2001 W2 (BATTeRS) pořízených s odtupem pouhých 24 hodin ukazující velmi výrazné změny vzhledu komety
Snímek komety C/1999 S4 (LINEAR) - kometa byla těsně pod hranicí viditelnosti pouhým okem Kometa C/1999 S4 (LINEAR)
Kometa C/2001 Q2 (Petriew) Snímek komety C/2001 Q2 (Petriew)
Snímek komety C/1999 T1 (Mcnaught-Hartley) zachycuje její dva ohony Kometa C/1999 T1 (Mcnaught-Hartley)
Kometa C/1999 Y1 (LINEAR) Zvětšený výřez snímku komety C/2001 C/1999 Y1 (LINEAR) zachycuje její protichvost
Snímek komety 19P/Borrelly zachycuje její chvost i protichvost Kometa 19P/Borrelly
Kometa P/2001 MD7 (LINEAR) Snímek komety P/2001 MD7 (LINEAR), která byla původně považována za planetku a teprve dodatečně byla zjištěna její kometární aktivita
Snímek poměrně slabé komety C/2000 SV74 (LINEAR), která byla jak její označení napovídá rovněž původně považována za planetku Kometa C/2000 SV74 (LINEAR)
Kometa C/1999 T2 (LINEAR) Snímek komety C/1999 T2 (LINEAR) zachycující její protichvost
Zvětšený výřez snímku slabé komety C/1999 J2 (Skiff) zachycující její protichvost Kometa C/1999 J2 (Skiff)
Kometa C/2001 A2 (LINEAR) Snímek komety C/2001 A2 (LINEAR) zachycující kometu těsně před nečekaným prudkým zjasněním
Snímek komety C/2001 A2 (LINEAR) zachycující kometu prodělávající "výbuch" na jádře doprovázený jejím velmi výrazným zjasněním Kometa C/2001 A2 (LINEAR)
Kometa C/2002 C2 (LINEAR) Zvětšený výřez snímku zachycující velmi slabou kometu C/2002 C2 (LINEAR)
40 snímků planetky 1998 WT24 (expoziční doba každého 3 sekundy) poskládaných na sebe zachycuje její rychlý pohyb při blízkém průletu kolem Země Planetka 1998 WT24
Planetka 1998 WT24 17 snímků planetky 1998 WT24 (expoziční doba každého 60 sekund) poskládaných na sebe
Šedesátisekundový snímek planetky 1998 WT24 - ukazuje téměř reálnou jasnost planetky oproti hvězdám v pozadí (na předchozím snímku se jeví hvězdy oproti planetce mnohem jasnější, protože jsou na rozdíl od ní "poskládány" na sebe) Planetka 1998 WT24
Planetka 2001 TX16 Dvojice snímků planetky 2001 TX16 zachycujících změnu polohy za 24 hodin. Byly pořízeny za účelem zjištění případné kometární aktivity tohoto tělesa, které se pohybuje po typické kometární dráze a je s velkou pravděpodobností již neaktivním jádrem komety
Snímek planety Pluto Planeta Pluto
Kulová hvězdokupa M13 Snímek kulové hvězdokupy M13
Snímek kulové hvězdokupy M15 Kulová hvězdokupa M15
Kulová hvězdokupa M92 Snímek kulové hvězdokupy M92
Snímek galaxie M101 Galaxie M101
Galaxie M88 Snímek galaxie M88 a proměnné hvězdy AL Com
Snímek galaxie M81 Galaxie M81
Galaxie M82 Snímek galaxie M82
Snímek slabé galaxie promítající se do těsné blízkosti jasné hvězdy Slabá galaxie
Planetární mlhovina M27 Snímek planetární mlhoviny M27
Snímek centrální části "Velké" mlhoviny M42 v Orionu Velká mlhovina M42 v Orionu
Velká mlhovina M42 v Orionu Snímek centrální části "Velké" mlhoviny M42 v Orionu upravený za účelem zvýraznění jemných struktur v mlhovině
Snímek části Měsíce Měsíc
Měsíc Snímek části úzkého srpku Měsíce 2 dny po novu


Snímky pořízené CCD kamerou v roce 2002
Snímky pořízené CCD kamerou v roce 2003

Stránku vytvořili Kamil Hornoch a Martin Plšek.
Poslední úpravy: 12.2.2002
E-mail: hornoch@astro.sci.muni.cz nebo xplsek01@seznam.cz