C/1995 O1 (Hale-Bopp) II.

Klikněte na obrázek a uvidíte jej ve větším rozlišení.

Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 17.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 20 cm reflektoru při 48 a 125 násobném zvětšení. Při pozorování rušil Měsíc, což však při sledování detailů v okolí jádra příliš nevadí. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 23.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66, 104 a 158 násobném zvětšení. Při pozorování opět rušil Měsíc.
Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 30.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66, 104 a 158 násobném zvětšení. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 2.4.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 92, 104 a 158 násobném zvětšení.
Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 11.4.1997 Kamilem Hornochem za použití binokuláru 10x80. I přes rušení Měsícem zachycuje dvojitý plazmový ohon táhnoucí se do vzdálenosti 8o a "šavlovitý" prachový ohon, který přestal být viditelný ve vzdálenosti 13o od jádra. Dále jsou zachyceny dva hlavní velmi jasné prachové jety, které "zásobují" prachový ohon materiálem a poněkud temnější místo za jádrem, které tyto jety svírají. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 13.4.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66, 104 a 158 násobném zvětšení. Při porovnání s kresbami ze začátku března je dobře patrné přesunutí odvrhovaných obálek z východního směru (myšleno od jádra) před kometu a postupné přetáčení až k západnímu směru, což je zřejmě způsobeno stáčením rotační osy jádra komety vůči Zemi a Slunci.
Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 21.4.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66, 104 a 237 násobném zvětšení. Při pozorování rušil Měsíc, což však při sledování detailů v okolí jádra příliš nevadí. I tato kresba potvrzuje přetáčení odvrhovaných obálek směrem k západnímu směru. Kometa 1995 O1


Další stránka kreseb komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) - pořízených do 13. března 1997

Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 26.4.1997
E-mail: xplsek01@dcse.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz