C/1995 O1 (Hale-Bopp) I.

Klikněte na obrázek a uvidíte jej ve větším rozlišení.

Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 1.2.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 92 a 158 násobném zvětšení. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 7.2.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 104 násobném zvětšení. Kromě dalších detailů kresba zachycuje "čerstvě" vyvržený oblak hmoty z jádra komety.
Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 18.2.1997 Kamilem Hornochem za použití binokuláru 10x80. Plazmový ohon se táhne do vzdálenosti 6o v pozičním úhlu 325o, zakřivený prachový chvost do vzdálenosti 3.5o v pozičním úhlu 295o. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 2.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 104 a 237 násobném zvětšení. Již v tomto období byly dobře pozorovatelné odhozené obálky z jádra v podobě "vlnek".
Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 5.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 237 násobném zvětšení. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 5.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66 násobném zvětšení. Kromě detailů v těsném okolí jádra zachycuje hlavní prachový, hlavní plazmový a velice tenký vedlejší plazmový ohon.
Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 6.3.1997 Kamilem Hornochem za použití binokuláru 10x80. Zachycuje dvojitý prachový ohon a dvojitý plazmový ohon. Délka nejdelšího plazmového ohonu byla v tomto přístroji 8.5o. Tenký plazmový chvost byl již širší a méně nápadný než v předešlé noci. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 8.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 92 a 158 násobném zvětšení. Díky velice čisté atmosféře byly viditelné 4 "vlnky".
Kresba komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 11.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66, 92 a 158 násobném zvětšení. Kromě detailů v těsném okolí jádra (vyvržených obálek a 4 slabých jetů) zachycuje hlavní prachový ohon, který se výrazně rozšiřuje jižním směrem a plazmový ohon, který měl ve vzdálenosti větší než půl stupně od jádra "paprskovitou" strukturu. Ráno 13.3. 1997 byl plazmový ohon již podstatně méně nápadný. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená ráno 11.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 158 násobném zvětšení. Zachycuje jádro, vyvržené obálky (vlnky), hlavní fontánu a 5 jetů (tenkých výtrysků z jádra).
Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená večer 11.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 158 násobném zvětšení. I přes malou výšku komety nad obzorem, a tedy nepříliš klidný obraz, bylo pozorovatelné velké množství detailů - zejména velice nápadný elipsovitý prstenec tvořený vyvrženou hmotou z jádra. Tento detail se v komě dříve nevyskytoval. Kometa 1995 O1
Kometa 1995 O1 Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená následující ráno 12.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 92 a 158 násobném zvětšení. Tato kresba zachycuje vývoj vzhledu komy v okolí jádra s odstupem 9 hodin od předchozí kresby. Již po tak krátké době je dobře patrné zvětšení rozměru prstence a vyvržení nové obálky.
Kresba těsného okolí jádra komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) pořízená následující ráno 13.3.1997 Kamilem Hornochem za použití 35 cm reflektoru při 66 a 158 násobném zvětšení. Tato kresba zachycuje vývoj vzhledu detailů v okolí jádra s odstupem 24 hodin od předchozí kresby. Za tuto dobu se rozměr prstence opět výrazně zvětšil a stal se již méně nápadným. Z jádra byly mezi tím vyvrženy 2 nové obálky a vznikl nový menší prstenec, který je ale mnohem méně nápadný než byl ten první, zachycený večer 11.3.1997. Vyvržení dvou nových obálek za 24 hodin potvrzuje, že rotační perioda jádra je opravdu přibližně 11-12 hodin. Kometa 1995 O1


Další stránka kreseb komety C/1995 O1 (Hale-Bopp) - pořízených od 14. března 1997

Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 19.4.1997
E-mail: xplsek01@dcse.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz