POZOROVÁNÍ KOMET PŘI VELKÝCH ZVĚTŠENÍCH

  Až do velkolepého divadla, které nám loni na jaře předvedla
kometa C/1996 B2 Hyakutake, nemohl nikdo pozorovat po dobu 20
let žádnou skutečně "velkou" kometu. Neskutečná nádhera ohonu
této komety zapříčinila, že mnoho z nás pozorovatelů dalo
stranou své dalekohledy a obdivovalo ji při pohledu pouhým
okem.                             
  Ohon byl ale jen částí - ačkoli velkou částí kometárního
divadla, jež nám předvedla při těsném přiblížení k Zemi.
Skutečně, pozorovatelům, kteří si našli čas na pozorování hlavy
Hyakutake za použití velkého zvětšení, se odplatila předvedením
výtrysků směřujících ke Slunci a "trnem" přecházejícím v ohon.
Na tato pozorování ale nebylo příliš mnoho času, neboť kometa
brzy zeslábla a začala se ztrácet ve večerním soumraku.    
  Naštěstí další jasná kometa C/1995 O1 Hale-Bopp nebude
dobře viditelná pouhým okem pouze několik dní, ale měsíců.
Jestliže Hale-Bopp dosáhne na jaře tohoto roku očekávané
jasnosti, mají amatéři i s malými dalekohledy šanci pokusit se
o spatření zajímavých detailů v blízkém okolí jádra. Všichni
bysme rádi věděli, jak  bude Hale-Bopp vypadat v období
maximální jasnosti. Jenže komety jsou vrtošivá stvoření a
chovají se zcela nezávisle na našich přáních. A proto by se
pozorovatelé měli připravit na vše. Tato kometa měla zajímavý a
velkolepý vzhled již od objevu. Již loni v létě byly například
dobře viditelné výtrysky prachu a plynu vyvrženého z jádra.
Rovněž byly pozorovány parabolické obálky obklopující vnitřní
komu a jehle podobný "trn" směřující od Slunce. Takovéto úkazy
se objevují někdy nečekaně, jindy postupně. Nápadnost detailů v
komě Hale-Bopp neodpovídá historickým standardům. Kometární
odborník John Bortle k tomu  poznamenává, že by se daly na
prstech jedné ruky spočítat jasné komety tohoto století, v
okolí jejichž jader byly zřetelně vidět detaily, zvláště pokud
byly dál než 110 miliónů kilometrů od Slunce. Jenže u Hale-Bopp
byly nápadné struktury v komě pozorovatelné i ve vzdálenosti
větší než 4 AU! Jestliže je její jádro 10x větší (zřejmě myslí
objemově) než jádro komety Halley a bude nadále pokračovat jeho
vysoká aktivita, může se nám v období perihelu ukázat mnoho
typů detailů.                         
  Na přiložené fiktivní  kresbě jsou nakresleny rozličné
detaily, které se mohou v okolí jádra vyskytovat. Neznamená to
však, že musí být všechny pozorovatelné. Tvar, počet, směr i
intenzita těchto detailů se mění ze dne na den, ne-li z hodiny
na hodinu. 

detaily v komě

Následující rady by vám měly napomoci, ať budete
pozorovat pro vědecké účely nebo jen pro svou potěchu.     
  Vše  co potřebujete  je: Váš  dalekohled, sada vašich
nejlepších okulárů (umožňujících dosažení malých, středních a
velkých zvětšení), kreslící podložka, tužka a červená baterka.
S pozorováním neotálejte a začněte ihned, ikdyž nejvíce detailů
bude pravděpodobně možné zaznamenat v období okolo průchodu
perihelem koncem března a začátkem dubna.           
  Při kreslení vždy postupuji od velkého zvětšení po malé.
Jako základ nakreslím centrální část komy (okolí jádra) a potom
dokresluji stále  větší struktury při  přechodu k menším
zvětšením. Velká zvětšení jsou nejvhodnější pro zaznamenání
detailů v nejtěsnějším okolí  jádra. Snížením jasu totiž
dosáhneme zvýraznění detailů, které zanikaly na pozadí tvořeném
jasnou komou. Velkým  zvětšením myslím asi dvacetinásobek
průměru dalekohledu v centimetrech. Ještě větší zvětšení je
možné použít v případě, že to dovolí optická kvalita přístroje
a neklid ovzduší. Poté se  podívejte při malém zvětšení.
Při malém zvětšení se vám bude jádro jevit "jednolité", kdežto
při velkém zvětšení můžete spatřit několik slabších pseudojader
vypadajících jako slabá zjasnění. Ve výjimečných případech
dělí pseudojádra několik vteřin od jádra. Jádra některých komet
se rozpadají v období okolo průchodu perihelem a při pozorování
velkým zvětšením můžeme tento rozpad dobře zdokumentovat. Např.
u komety 73P/Schwassmann-Wachmann 1 jsem pozoroval při malém
zvětšení velice protáhlé jádro a při 200x se ukázala 3 slabá
sekundární jádra. A to vše  za použití 10 cm refraktoru na
Hawaji.                            
  Když prach a plyn uniká z kometárního jádra, vytváří přitom
nádherné fontány.  Tuto aktivitu pozorujete  jako paprsky
směřující ke Slunci - buď jako jeden paprsek nebo jako vějíř
několika paprsků. Ve velkém zvětšení můžete odhalit silné
zdroje plynu a prachu nacházející se poblíž jádra. Jestliže
jsou tyto paprsky (jety) viditelné, zaznamenejte jejich polohu
a při různých zvětšeních studujte vzhled vnitřní komy. Jestliže
je příliš jasná, mohou se v jejím jasu jety ztratit, ale
materiál jimi vyvržený může vytvořit tzv. parabolické obálky.
Při použití malého zvětšení by mohly být tyto obálky viditelné
ve větší vzdálenosti od jádra, kde je jas komy podstatně menší.
Dlouhé přímé jety se postupně otáčejí do směru od Slunce.
Dalšími detaily spojenými s jety jsou tzv "uzly". Vyskytují se
ve směru ke Slunci na začátku fontány a mají vzhled jasných
skvrn. Mnohokrát jsou tyto uzly jasnější než jety. Jasný uzel
ve slabém nebo neviditelném jetu je vždy důvod k "poplachu".
Hale-Bopp měla od začátku nápadné uzly zvláště ve výrazném
dlouhotrvajícím jetu směřujícím k severu.           
  V nocích, kdy je kometa viditelná po několik hodin se
pokuste pořídit sérii kreseb okolí jádra. V takovém případě
kreslím na volné listy papíru každou hodinu vzhled okolí jádra.
Tímto způsobem lze zachytit  vývoj detailů. Po dokončení
pozorování při velkých a středních zvětšeních provádím oddělené
pozorování přimalém zvětšení, při kterém pátrám po slabých
vnějších obálkách, které obklopují komu. Nakonec přikreslím do
mých kreseb vzhled ohonu do vzdálenosti 1 stupně od jádra.
Potom doma vezmu všechny kresby zobrazující vzhled komy při
různých zvětšeních a udělám definitivní kresbu, ve které
zaznamenám všechny zachycené detaily. Nesmíme zapomenout na
určení měřítka, orientace kresby a zaznamenání času pozorování,
použitého přístroje a  popisu atmosférických podmínek při
pozorování.                          
  Ještě vám řeknu  jednu  radu, kterou mi dal  velice
zkušený pozorovatel M. Mattei. Pokud můžete pozorovat kometu i
za soumraku či za svítání, využijte toho. Na jasné obloze totiž
poklesne jas komy natolik, že zůstane viditelné pouze jádro. A
právě to jsou nejvhodnější podmínky pro zachycení rozpadu
kometárního jádra. 8. března 1976 pozoroval devítipalcovým
refraktorem kometu West za svítání a spatřil 2 jádra. Další
ráno už ale spatřil jádra 4 tvořící lichoběžník. Zaznamenal tak
rozpad jejího jádra. Pozorujte proto i Hale-Bopp na světlé
obloze a kdo ví, co zajímavého spatříte.           
  Nikdo dopředu neví, jak bude která velká kometa přesně
vypadat. A proto neváhejte a co nejdřív začněte s pozorováním.

Volně zpracované dle článku "High-Power Comet Observing" 
Stephena Jamese O'Meary publikovaném v únorovém čísle 
Sky&Telescope.

K. H.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 24.2.1997
E-mail: xplsek01@dcse.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz