Alfa Orionis


Výsledky několikaletého pozorování proměnné hvězdy Alfy Orionis (známé pod jejím jménem Betelgeuse),
která prováděl Kamil Hornoch, jsou shrnuty v následujícím grafu.Souhvězdí Orion
Souhvězdí Orion


Změny hvězdné velikosti Alfy Orionis
Graf Alfy Orionis

Z grafu je patrné, že se hvězdná velikost mění téměř pravidelně s periodou necelých 400 dní. Lze vysledovat i náznak změn "výšek maxim a hloubek minim". Vzhledem k periodě, podobné délce roku, je k podrobnému zachycení celé křivky světelných změn zapotřebí asi desetileté sledování. V období letošní zimy (1998/1999) budeme zřejmě moci pozorovat další maximum jasnosti a později i následný pokles.

Pokud chcete provádět podobná pozorování, napište nám. Rádi vám poradíme.
Také si můžete přečíst návod jak zmírnit vliv atmosférické extinkce, který negativně ovlivňuje přesnost výsledků vašich pozorování. Připojen je i program, který automaticky upraví výslednou jasnost libovolného pozorovaného objektu o extikci.

K. H.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 25.10.1999
E-mail: xplsek01@stud.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz