C/1996 Q1 (TABUR)

Následující grafická závislost znázorňuje pozorování, která prováděli Kamil Hornoch a Martin Plšek z Lelekovic. Na rozdíl od komety Hale-Bopp nebude v tomto případě prokládání odhadů křivkou nijak jednoduché. I když vezmeme v úvahu podceněnost poobjevových odhadů, první změna fotometrických parametrů zřejmě nastala kolem 20. září 1996. Druhá pak v polovině října. Po rapidním slábnutí se jasnost zastavila kolem 25. října na 8. hvězdné velikosti. Po průchodu periheliem 3. listopadu však odhady chybí, je to škoda, křivka by mohla být velmi zajímavá. Je také možné, že od objevu komety až po její degeneraci se jasnost měnila plynule a ne po přímkách, ale to už je starost fyziků, aby vysvětlili, proč se jasnost chovala tak jak se chovala.

pozorovaní komety

M. P.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 10.2.1997
E-mail: xplsek01@dcse.fee.vutbr.cz