Expresní astronomické informace

IČO       : 49408399
Adresa    : Dalibor Hanžl, Úvoz 118, 602 00 BRNO
Telefon   : 549494092 (D. Hanžl) nebo 507-21668 (Hvězdárna Vyškov)
e-mail    : hanzlsci.muni.cz
Bankovní spojení: E-banka, transparentní účet: 2888051001/2400

Redakce EAI

Dalibor Hanžl, šéfredaktor, překladatel hanzlsci.muni.cz http://astro.sci.muni.cz
Gabriela Opletalová, recenzent gabrielasci.muni.cz http://www.sci.muni.cz/~gabriela
Petr Hájek, recenzent phajeksci.muni.cz http://www.vyskov-mesto.cz

Petr Horálek, redaktor

horalek.petrseznam.cz http://horalek.wz.cz
Martin Lehký - zemřel 18.11.2020 http://astro.sci.muni.cz/lehky
Kamil Hornoch hornochastro.sci.muni.cz http://astro.sci.muni.cz/lelek