Vstup pro editory:
Vstup pro členy EAI
EAI E-MAIL VIDEOGALERIE ASTRO-FOTOGALERIE FOTOGALERIE PŘEDPLATNÉ KONTAKTY
Sdružení astronomů amaterů a profesionalů, kteří mají zájem o novinky v astronomii.(více...)

Expresní astronomické informace

Vyhledávání:

18.12.2018, 13:58 CET
Juliánské datum: 2458471.04
Brno - soumrak (9° ↓): 15h 56m UT
Brno - svítání (9° ↓): 5h 44m UT
Max.délka pozorování: 13.8 hod.
Novinky z astronomie
Dalekohled HST
Novinky z kosmonautiky
Komety a asteroidy
Stelární astronomie
X-ray astronomie

Východy a západy pro Brno v UT

(↑ 12:38) Měsíc (↓ 01:11)

Stáří (dny): 11.1

(↑ 06:48) Slunce (↓ 14:52)

Foto: SOHO

  Webcam

CHMI aktuální počasí:
Mt Pa#2 ** Hradec Králové


ARCHÍV ČLÁNKŮ
(do r. 2003)

Hlavní stránka Astronomie X-ray Astronomie Kosmonautika Komety, asteroidy Dalekohled HST Sonda Galileo Sonda NEAR
POZOROVÁNÍ
CCD pozorování, Brno CCD DATEL Monte Pa #2 - info Hradec Králové - Martin Lehký Astro technika
Doporučujeme

Nejbližší zatmění Slunce a Měsíce
Astrofoto archiv - Halleyova kometa 1985/1986 Kometa Hale-Bopp Kometa Ikeya-Zhang
Zajímavé linky Eva Neureiterová
Komety,Meteory a další ČAS

KOSMICKÝ TELESKOP “OBJEVIL KOLONII“ STARODÁVNÝCH GALAXIÍ


Unikátní HUDF09 snímek umožňuje nahlédnout až do doby 500 milionů let po Velkém třesku. Kredit: HST, NASA.Kosmický teleskop NASA, Hubble Space Telescope, prolomil vzdálenostní limit co se týče pozorování galaxií. Dokázal odhalit původní populaci kompaktních ultra-modrých galaxií, jaké ještě nikdy předtím nebyly spatřeny.

Snímek přináší hlubší pohled HST do vesmíru a pohled ještě dále zpět v čase, protože světlo než dopadlo na CCD snímač teleskopu cestovalo vesmírem několik miliard let. Takové pozorování dělá z HST „stroj času“, jež astronomům umožňuje pozorovat galaxie se stářím 13 miliard let, což je pouhých 600 až 800 milionů let po Velkém třesku.

Data z HST přinesla nová infračervená kamera a Wide Field Camera 3 (WFC3) a záběr Ultra Deep Field (pořízený loni v srpnu) analyzovalo minimálně pět mezinárodních týmů astronomů. Vědci k dnešnímu dni z těchto analýz připravili k publikaci celkově 15 článků. Některé z prvních výsledků byly prezentovány různými členy týmu na 215 setkání Americké astronomické společnosti ve Washingtonu, D.C., které se konalo 6. 1. 2010.

„S omlazeným Kosmickým teleskopem a jeho novými přístroji nyní vstupujeme do nezmapovaných oblastí, což je podhoubí pro nové objevy,“ řekl Garth Illingworth z University of California, Santa Cruz, vedoucí přehlídkového týmu, kterým byl přidělen pozorovací čas u přístroje WFC3 a mají infračervená data z Hubble Ultra Deep Field (snímek ve viditelném světle pořídil přístroj Advanced Camera for Surveys v r. 2004). "Dosud nejhlubší infračervený pohled do vesmíru – snímek HUDF09 – byl nyní zkombinován s nejhlubším optickým snímkem – HUDF (pořízeným v r. 2004) a nastavuje novou hranici ohledně výzkumu povahy prvních galaxií,“ říká Illingworth.

Rychard Bouwens z University of California, Santa Cruz, člen Illingworthova týmu a vedoucí článku o pozoruhodných vlastnostech těchto galaxií říká že, „nejslabší galaxie nyní vykazují známky propojování z jejich prvními hvězdami. Jsou tak modré, že musí mít velmi vysoký deficit těžkých prvků, takže představují populaci jež má téměř prapůvodní charakteristiky.“

James Dunlop z University of Edinburgh, souhlasí. „Tyto galaxie mohou mít odnože sahající až k nejstarším populacím hvězd. Musí být podstatnou složkou galaxií nacházejících se za detekčním limitem HST.“

Tyto týmy astronomů na objevu nových galaxií tvrdě procovaly, takže krátce po uvolnění dat v září vznikla spousta článků. Krátce nato následovaly práce čtvrtého a později pátého týmu. Existence těchto nově objevených galaxií nás posouvá zpět v čase až do doby, kdy se galaxie rodily, tj. asi 500 – 600 milionů let po Velkém třesku. To je dobrá správa pro astronomy, kteří sestavují ještě výkonnější James Webb Space Telescope (plánovaný start v r. 2014), jež astronomům umožní detailně studovat prapůvodní galaxie a objevit mnohem více objektů v ještě vzdálenějším vesmíru.

Hluboká pozorování také demonstrují postupnou tvorbu galaxií a dávají další podporu hierarchickému modelu galaxií, ve kterém malé objekty akreují hmotu nebo se slučují do objektů větších. Děje se tak plynule a neustále dramatickými kolizními a slučovacími procesy. Je to jako prameny, které se postupně stékají a vyúsťují do zálivů.

„Tyto galaxie jsou malé, dosahují jen 1/20 rozměru naší Galaxie,“ oznámil Pascal Oesch z Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. "A jsou ještě stavebními bloky, ze kterých existují největší dnešní galaxie, a z jakých nakonec vznikla i naše Galaxie,“ vysvětluje Marcella Carollo, také ze Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Oesch a Carollo jsou členy Illingworthova týmu.

Tyto nově objevené objekty jsou zcela zásadní k pochopení vývojového spojení mezi zrodem prvních hvězd, tvorbou prvních galaxií a dalšího vývojového sledu, který vyústil až ke vzniku naší Galaxie a dalších „druhů“ eliptických a obřích spirálních galaxií v dnešním vesmíru.

Tým HUDF09 také zkombinoval nová HST data s pozorováními z NASA Spitzer Space Telescope a odhadl stáří a hmoty prapůvodních galaxií. „Tyto hmoty jsou právě 1 procento naší Galaxie,“ vysvětluje člen týmu Ivo Labbe z Carnegie Institute of Washington, vedoucí dvou článků vyhodnocující data z Velkých observatoří NASA. Dále pak poznamenává že „výsledky k našemu překvapení ukazují, že tyto galaxie 700 milionů let po Velkém třesku musely započít s formováním stovek milionů hvězd ještě dříve a to posouvá zpět v čase období první tvorby hvězd.“

Výsledky získané z pozorování HUDF09 jsou na infračervených vlnových délkách dostatečně hluboké k odhalení galaxií s rudými posuvy z=7 až k rudým posuvům z=8. (Rudý posuv z slouží k měření zkracující se vlnové délky neboli „zčervenání“ světla hvězd díky expanzi vesmíru.) Jasná detekce galaxií s hodnotami rudých posuvů mezi z=7 a z=8.5 odpovídá „pohledu zpět v čase“ do doby přibližně před 12.9 až 13.1 miliardami let.

„Přibližně takto daleko můžeme studovat objekty s novým HUDF09 snímkem. Současně to ukazuje jak potřebný je James Webb Space Telescope (JWST) abychom mohli odhalit tajemství prvních galaxií,“ řekl Illingworth. Výzvou je, že k poskytnutí přesných hodnot rudých posuvů je třeba spektroskopie, ale objekty jsou pro spektroskopická pozorování příliš slabé (teprve až JWST je bude moci spektroskopicky pozorovat). Nyní jsou rudé posuvy galaxií jen odhadnuté na základě barev galaxií a nejsou určeny technikou k tomu určenou.

Týmy zjistily, že počty galaxií na jednotku prostoru se vzrůstající vzdáleností pomalu klesají. HUDF09 tým také zjistil, že galaxie se staly překvapivě modré. Ultra-modré galaxie jsou extrémními vzorky objektů. Zdají tak modré z důvodu absence těžkých prvků a relativně malého množství volného prachu, který by světlo rozptyloval.

Dlouho přetrvávající problém s těmito objevy je ten, že se stále zdá, že tyto ranné galaxie dostatečně nevyrábí dostatek záření k „reionizaci“ ranného vesmíru odtrháváním elektronů neutrálního vodíku, který zůstal po Velkém třesku. Tato „reionizace“ se odehrávala v době asi 400 až 900 milionů let po Velkém třesku. Astronomové stále neznají zdroje světla, které ji způsobily. Tyto nové galaxie byly pozorovány právě během této důležité vývojové epochy vesmíru.

Snad je hustota velmi slabých galaxiích, které se nyní nachází pod detekčním limitem HST, tak vysoká, že by mohla dostačovat k této reionizaci. Nebo existovaly ještě nějaké předchozí vlny tvorby galaxií, které se rozložily a potom zajistily „reboot“ ke druhé vlně tvorby galaxií. Nebo je možné, že ranné galaxie byly neobyčejně účinnými v procesech reionizace vesmíru.

Díky těmto otázkám stále není jisté jaký typ objektů či vývojových procesů se ionizací v ranném vesmíru uplatnil. Tyto výpočty zůstávají spíše nejisté a tak výraznější roli mohly hrát galaxie, stejně jako mohou astronomové objevit jiné objekty, jako např. mini-kvasary (aktivní supermasivní černé díry, nacházející se v jádrech galaxií). Současné odhady naznačují, že kvasary jsou, co se týče procesu reionizace, dokonce méně pravděpodobnější než galaxie. Je to hádanka, která stále zaměstnává astronomy a ty nejvýkonnější teleskopy.

„Podíváme-li se zpět v čase do této epochy prvních galaxií s rudými posuvy od 6 do 8 a možná i více, tato nová pozorování naznačují že pravděpodobně pozorujeme konečnou fázi reionizace a možná dokonce i fázi samotné reionizace, která byla hlavní fází přeměny plynu ve vesmíru,“ říká Rogier Windhorst z Arizona State University, vedoucí jednoho z dalšího týmu, který analyzoval WFC3 data. „I přes přesnou interpretaci těchto nových výsledků debata přetrvává. Nová WFC3 data mohou poskytnout zcela nový pohled nato, jak proces zrodu galaxií během a po skončení reionizační epochy probíhal.“

Kamera WFC3/IR na HST byla schopna udělat tak hluboké expozice, že zachytila galaxie s přibližně 40 násobnou účinností než předchozí model infračervené kamery, který byl nainstalován v roce 1997. Přístroj WFC3/IR přinesl na HST novou infračervenou technologii a během čtyř dnů pozorování zachytil takový obraz, jaký by předchozí kamera musela snímat téměř půl roku.

(podle STScI-2010-02 z 5. 1. 2010 přeložil DH)


Dalibor Hanžl, 14. 01. 2010, 14:44
Další články v kategorii HST :
 •   KOLABUJÍCÍ HVĚZDA DALA VZNIK ČERNÉ DÍŘE
 •   HST ZACHYTIL HRU STÍNŮ ODHALUJÍCÍ MOŽNOU PLANETU
 •   TAJEMNÁ ZÁŘE UMÍRAJÍCÍ HVĚZDY
 •   KOSMICKÝ TELESKOP ZACHYTIL STOPY VODNÍCH VÝTRYSKŮ NA JUPITEROVĚ MĚSÍCI EUROPA
 •   KOSMICKÝ TELESKOP HST VYFOTOGRAFOVAL POLÁRNÍ ZÁŘE NA JUPITERU
 •   KOSMICKÝ TELESKOP ZACHYTIL JETY ROTUJÍCÍ S KOMETOU 252P/LINEAR
 •   KOSMICKÝ TELESKOP VYFOTOGRAFOVAL MARS V DOBĚ, KDY BYL ZEMI NEJBLÍŽE
 •   HST OBJEVIL REKORDNĚ VZDÁLENOU GALAXII
 •   OBŘÍ KOSMICKÉ MRAČNO SE JAKO BUMERANG VRACÍ DO NAŠÍ GALAXIE
 •   PRACHOVÉ SPIRÁLY KOLEM MLADÝCH HVĚZD MOHOU VYZRADIT PŘÍTOMNOST MASIVNÍCH PLANET
 •   KOSMICKÝ TELESKOP NASA OBJEVIL SUPERNOVY NA ŠPATNÉM MÍSTĚ A VE ŠPATNÉM ČASE

 • Hlavní zprávy:
 • BĚHEM MAXIMA METEORICKÉHO ROJE GEMINIDY NASTANE VZÁCNĚ BLÍZKÝ PRŮLET KOMETY WIRTANEN KOLEM ZEMĚ
 • KOMETA C/2018 V1 (MACHHOLZ-FUJIKAWA-IWAMOTO)
 • METEORICKÝ ROJ PERSEIDY MÁ LETOS IDEÁLNÍ PODMÍNKY
 • V PÁTEK 27. ČERVENCE POZDĚ VEČER PROBĚHNE NEJDELŠÍ ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V TOMTO STOLETÍ
 • ASTEROID 2018 LA EXPLODOVAL NAD JIŽNÍ AFRIKOU JEN NĚKOLIK HODIN PO JEHO OBJEVU
 • NOVA SAGITTARII 2018 (PNV J18040967-1803581)
 • NOVA CANIS MAJORIS 2018 = TCP J07134590-2112330
 • NOVA V SOUHVĚZDÍ HADONOŠE = TCP J17140253-2849233 = PNV J17140261-2849237
 • V PONDĚLÍ 7. SRPNA VEČER VYJDE NAD ČESKÝ OBZOR ČÁSTEČNĚ ZATMĚLÝ ÚPLNĚK
 • MIMOŘÁDNĚ PŘÍZNIVÝ NÁVRAT KOMETY 41P/TUTTLE-GIACOBINI-KRESÁK
 • V SOBOTU 11. ÚNORA NASTANE POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

 • Navštivte naši fotogalerii

  Nejnovější snímek:
  46P/Wirtanen. Fotografovano: 9. 12. 2018 0h 59m UT


  UPOZORNĚNÍ pro uživatele e-mailových účtů na serverech @volny.cz, @centrum.cz, @tiscali.cz, @atlas.cz. Od prezidentských voleb na konci roku 2018 byl obsah vaší pošty na základě seznamu dodaného třetí stranou cenzurován, abyste nemohli rozesílat elitám nepohodlné odkazy na články na nežádoucích serverech. Zahazoval se každý e-mail, který obsahoval odkaz na některý z více než 100 názvů nepohodlných (tzv. dezinformačních) serverů. Odeslané e-maily mizely beze stopy. Jakákoli cenzura je nepřípustná a je v rozporu s ústavou a listinou základních práv a svobod, ale pan Charvát z Excello s.r.o., která pro výše uvedené servery dodává antipspamové řešení tuto cenzuru zdůvodňoval ochranou proti spamu. Nyní už k zadržování e-mailů nedochází, ale osobně bych u takových společností e-mailovou schránku zrušil.

  ISSN 1214-7095, RSS