Vstup pro editory:
Vstup pro členy EAI
EAI E-MAIL VIDEOGALERIE ASTRO-FOTOGALERIE FOTOGALERIE PŘEDPLATNÉ KONTAKTY
Sdružení astronomů amaterů a profesionalů, kteří mají zájem o novinky v astronomii.(více...)

Expresní astronomické informace

Vyhledávání:

23.02.2018, 19:42 CET
Juliánské datum: 2458173.28
Brno - soumrak (9° ↓): 17h 19m UT
Brno - svítání (9° ↓): 4h 54m UT
Max.délka pozorování: 11.6 hod.
Novinky z astronomie
Dalekohled HST
Novinky z kosmonautiky
Komety a asteroidy
Stelární astronomie
X-ray astronomie

Východy a západy pro Brno v UT

(↑ 09:40) Měsíc (↓ )

Stáří (dny): 8.6

(↑ 05:50) Slunce (↓ 16:23)

Foto: SOHO

  Webcam

CHMI aktuální počasí:
Mt Pa#2 ** Hradec Králové


ARCHÍV ČLÁNKŮ
(do r. 2003)

Hlavní stránka Astronomie X-ray Astronomie Kosmonautika Komety, asteroidy Dalekohled HST Sonda Galileo Sonda NEAR
POZOROVÁNÍ
CCD pozorování, Brno CCD DATEL Monte Pa #2 - info Hradec Králové - Martin Lehký Astro technika
Doporučujeme

Nejbližší zatmění Slunce a Měsíce
Astrofoto archiv - Halleyova kometa 1985/1986 Kometa Hale-Bopp Kometa Ikeya-Zhang
Zajímavé linky Eva Neureiterová
Komety,Meteory a další ČAS

DALŠÍ OUTBURST KOMETY 29P SCHWASSMANN-WACHMANN


Snímek komety 20p z noci 16./17. 9. 2004, kdy se nacházela v outburstu. Foto: K. Hornoch.K. Hornoch, Lelekovice, ráno 16. 9. zaznamenal outburst komety 29P (před 3 dny ráno měla klasický vzhled posledních týdnů - bodové jádro obklopené vějířovitou slabou a rozlehlou kómou ze které vycházel slabý široký ohon).
Dnes ráno se však v centru kómy nacházela velice jasná stelární kondenzace obklopena velkou vějířovitou kómou ze které opět vycházel slabý široký ohon podobně jako 3 dny nazpět.

Zde jsou R-jasnosti měřené v clonkách o průměrech: 15", 30", 60", 90", 120", 240" a 390": Září 14.11 UT, 15.61; 14.71; 13.81; 13.20; 12.82; 12.2; ----. Září 17.06 UT, 12.62; 12.35; 12.16; 11.96; 11.80; 11.3; 11.0.

Nejistota je kolem 0.05 mag, ve dvou největších clonkách však může být vyšší než 0.1 mag, protože jsem musel při měření odečítat značné množství pozaďových hvězd, na které se kometa promítala. Na kometu jsem se podíval i vizuálně týmž přístrojem (35 cm) a měla jasnost 11.8 magnitudy při průměru kómy 1.5'.
Vypadala jako běžná hvězda, snad trošičku měkčího profilu obklopena velmi slabou "mlhovinkou".

Ve stejné noci kometu snímkovali na hvězdárně ve Vsetíně E. Březina aj. Srba. Na místě kde se měla nacházet kometa byl více-méně stelární objekt o jasnosti 12.5 mag (při cloně 0.8’) se slabým závojem o průměru 2’. Celková jasnost v oboru R při cloně 2’ je 12.3 mag a při cloně 3’ dokonce 11.9 mag.
Snímek komety 29p v noci z 13./14. 9. 2004 v normálním stavu. Foto: K. Hornoch.
Kometa byla objevena 15.11.1927 Arnoldem Schwassmannem a Arthurem Wachmannem hvězdárně v německém Hamburgu. Z následných pozorování byla určena velmi málo výstředná dráha, která se celá nachází za drahou planety Jupiter. Na základě spočtené dráhy pak bylo nalezeno ještě předobjevové pozorování ze 4.3.1902, kdy ji jako objekt o jasnosti 12m zachytil na fotografickou desku Karl Reinmuth (rovněž z Německa).
Snímek komety 29p z rána 18.9.2004. Kometa označena dvěma čárkami. Foto: D. Hanžl.
Celá dráha komety se nachází ve velké vzdálenosti od Slunce (5.72 AU - 6.26 AU) a díky tomu by se její jasnost měla pohybovat mezi asi 17m (v perihelu) a 19m (v afelu). Kometa je však unikátní tím, že u ní dochází v nepravidelných intervalech (až několikrát do roka) k výrazným zvýšením jasnosti (tzv. outbursty) a díky tomu ji lze pozorovat i vizuálně, protože její jasnost dosahuje nezřídka 12m, v ojedinělých případech pak bývá jasnější než 11 mag.

Mechnismus vzniku "vzplanutí" není dosud spolehlivě vysvětlen (existuje několik teorií), ale ze spektroskopických pozorování plyne, že tato zjasnění má na svědomí vypuzení oblaku drobných prachových částeček do okolního prostoru (při výbuchu se kometa stává výrazně "červenější").

Jasnost tohoto vypuzeného oblaku může předčit jasnost komety, což plyne z přesných fotometrických pozorování. Během outburstů se totiž objevují náhlé změny v poloze komety až o 20", které se nedají vysvětlit jinak než přítomností jasného oblaku.

Koma, která jádro komety obklopuje, je podle mnohých pozorování přítomna neustále. V období mimo výbuchů se jedná o prachovou komu o průměru asi 50 000 km. V době výbuchu se pak objeví výrazné centrální zjasnění s rozsáhlou, ale plošně velmi málo jasnou komou (někdy nebývá koma v tomto stadiu vůbec viditelná) o průměru až 300 000 km. Postupně se jas centrálního zhuštění "rozlévá" do okolní komy, až se z komety stane opět kompaktní objekt.
Při některých zjasněních byl pozorován i výrazný jet.

(podle informací pozorovatelů a internetu připravil DH)


Dalibor Hanžl, 18. 09. 2004, 10:34
Další články v kategorii MPH :
 •   MIMOŘÁDNĚ PŘÍZNIVÝ NÁVRAT KOMETY 41P/TUTTLE-GIACOBINI-KRESÁK
 •   V RUSKU BYL POZOROVÁN DOPAD METEORITU
 •   KOLEM ZEMĚ 15. ÚNORA 2013 PROLÉTNE PLANETKA 2012 DA14
 •   GEMINIDY MAJÍ VELMI PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY, V NOCI NA PÁTEK SPADNE PŘES 1000 METEORŮ.
 •   NA POZOROVÁNÍ LETOŠNÍCH PERSEID BUDOU DOBRÉ PODMÍNKY - NEBUDE RUŠIT MĚSÍC
 •   METEORICKÝ ROJ KVADRANTIDY VRCHOLÍ VE STŘEDU RÁNO
 •   DRAKONIDY V SOBOTU SLIBUJÍ MIMOŘÁDNOU PODÍVANOU
 •   NA OBLOZE UVIDÍME „ČESKOSLOVENSKOU“ KOMETU
 •   BUDE KOMETA PAN-STARRS SLADKOU ODPLATOU?
 •   V SOBOTU RÁNO VRCHOLÍ AKTIVITA PERSEID, RUŠÍ VŠAK MĚSÍC
 •   WISE OBJEVILA PRVNÍHO TROJANA ZEMĚ

 • Hlavní zprávy:
 • V PONDĚLÍ 7. SRPNA VEČER VYJDE NAD ČESKÝ OBZOR ČÁSTEČNĚ ZATMĚLÝ ÚPLNĚK
 • KOLABUJÍCÍ HVĚZDA DALA VZNIK ČERNÉ DÍŘE
 • V SOBOTU 11. ÚNORA NASTANE POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
 • HST ZACHYTIL HRU STÍNŮ ODHALUJÍCÍ MOŽNOU PLANETU
 • Meteorický roj Kvadrantidy zahájí rok 2017 bohatý na astronomické úkazy
 • TAJEMNÁ ZÁŘE UMÍRAJÍCÍ HVĚZDY
 • SUPERÚPLNĚK 14. LISTOPADU 2016
 • KOSMICKÝ TELESKOP ZACHYTIL STOPY VODNÍCH VÝTRYSKŮ NA JUPITEROVĚ MĚSÍCI EUROPA
 • V PÁTEK 16. ZÁŘÍ NASTANE POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
 • KDY LETOS NASTANOU MAXIMA METEORICKÉHO ROJE PERSEID?
 • KOSMICKÝ TELESKOP HST VYFOTOGRAFOVAL POLÁRNÍ ZÁŘE NA JUPITERU

 • Navštivte naši fotogalerii

  Nejnovější snímek:
  Galaxie NGC 891. Fotografovano: 29. 9. 2017 1h 57m UT


  UPOZORNĚNÍ pro uživatele e-mailových účtů na serverech @volny.cz, @centrum.cz, @seznam.cz, @atlas.cz. Od roku 2018 je obsah vaší pošty na základě seznamu dodaného třetí stranou cenzurován. Zahazuje se každý e-mail, který obsahuje některý ze zatím asi 200 názvů režimu nepohodlných (tzv. dezinformačních) serverů. Odeslané e-maily mizí beze stopy. Vytvořte si svůj účet raději tam, kde se ještě necenzuruje. Jakákoli cenzura je nepřípustná a je v rozporu s ústavou a listinou základních práv a svobod.

  ISSN 1214-7095, RSS